Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EU:s mathjälp ersätts av betalkort – hjälporganisationer har väntat på dem sedan 2021

Inköp betalas med kort i butiken.
Bildtext Det nya systemet har den fördelen att de hjälpbehövande själva kan välja vilka produkter de vill ha. Kortet på bilden är ett vanligt betalkort.
Bild: Paulus Markkula / Yle

Betalkorten som ersätter EU:s mathjälp tas i bruk i höst efter en utdragen planering. Men det blir ingen massdistribution, utan korten ska vara del av en bredare hjälpverksamhet.

Ett nytt system där betalkort delas ut till hjälpbehövande startar i höst. Korten ersätter EU:s mathjälp, som tidigare delades ut i form av matvaror.

Betalkorten har ett värde på 40 euro och kan användas till att köpa livsmedel och basprodukter i dagligvaruhandeln. Det ska inte gå att köpa alkohol, tobak eller tipsprodukter med korten.

Pingstkyrkan i Finland, Finlands Röda Kors och Gröna Oasen rf är med i starten. Ett grupprojekt offentliggörs senare, då finansieringsbeslutet blir klart.

De valda aktörerna har stor geografisk täckning. Vid Röda Korset deltar alla kretsar förutom Åland och Österbotten. Det inbegriper 105 avdelningar och 244 samarbetspartners.

– Kort delas ut i hela Finland från Helsingfors och Nyland till Lappland, förutom på Åland, säger planeraren för mathjälpsverksamhet vid Röda Korset, Riikka Kaukonen Lindholm.

Riikka Kaukonen Lindholm fotograferad vid Röda korsets bilar.
Bildtext Riikka Kaukonen Lindholm fröjdas över att Röda Korset kan vara med i det nya projektet. Betalkorten är en ny stödform som kompletterar den övriga mathjälpsverksamheten.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Också vid Pingstkyrkan är planeringen av den nya stödverksamheten i full gång.

– Förhoppningen är att vi i oktober ska få börja idka möten där vi delar ut betalkort, säger projektkoordinator Mika Korkatti.

En familj kan få högst 80 euro i månaden via korten

Enligt Mika Korkatti kommer betalkorten att vara en del av ett bredare socialt arbete. Det blir ingen massdistribution eller köande på gatan.

I Pingstkyrkans fall kan en hjälpbehövande söka upp församlingens diakoniarbete eller pastor, varefter en kontakt skapas.

– Vi strävar efter en personlig träff och diskussion, där vi också kartlägger orsakerna till den svåra situationen. Samtidigt försöker vi styra personen till olika stödtjänster. Betalkortet är ett verktyg i akuta situationer, säger Korkatti.

Bild på det planerade EU-mathjälpskortet. Det har en gulgrön färg och EU:s logo.
Bildtext Utkastet till betalkort har EU:s flagga i nedre hörnet. Utseendet kan ännu komma att ändra.
Bild: Livsmedelsverket

För att undvika missbruk är kortets giltighetstid två månader. I praktiken kan en ensamstående person få 40 euro och en familj sammanlagt 80 euro i månaden.

Hjälpmottagaren frågas inte om personuppgifter eller intyg. Hjälpgivaren kan inte kräva att mottagaren är medlem i organisationen som erbjuder hjälp.

Många små aktörer står utanför då kraven är för höga

Den tidigare mathjälpen från EU tog slut år 2021 och den nya projektperioden varar 2021-2027. Starten är med andra ord försenad. Glappet kom i ett ytterst olämpligt läge med tanke på hjälpbehovet i samhället.

Det har förekommit kritik mot att systemet är tungrott för små aktörer och ställer krav på betalningsförmåga. Många mindre organisationer som deltog i EU:s tidigare mathjälpsutdelning står utanför.

Livsmedelsverket, som är en av de koordinerande instanserna, ställer inte upp på intervju för Svenska Yle. Förutom de meddelanden som delgetts offentligheten har Livsmedelsverket inget mer att informera, heter det.

Organisationer vars betalningsförmåga inte räcker till för att genomföra projektet ensam uppmuntras överväga och planera samarbete med andra organisationer

Livsmedelsverkets sida för frågor och svar

Enligt Livsmedelsverket ansvarar aktörerna själva för att informationen om deras verksamhet når ut till folk. En ny ansökningsrunda planeras nästa år.

Kortet ger de hjälpbehövande bättre valmöjligheter

Vanligtvis går mathjälp till så att en människa söker sig till ett ställe där en välgörande organisation ordnar med utdelning. Utbudet varierar, beroende på butikernas matsvinn och övriga donationer som kommit in.

En kö med människor med ryggen mot kameran.
Bildtext Köerna till mathjälpen är ställvis långa. Bilden är tagen i Vasa i fjol.
Bild: Johanna Ventus / Yle

Den traditionella mathjälpen kommer inte att försvinna i och med betalkorten. Korten ger ändå arrangörerna och de hjälpbehövande bättre valmöjligheter, ett önskemål som Röda korset också fått in från fältet.

– Med hjälp av betalkortet kan den hjälpbehövande själv välja de produkter hen vill ha. Specialdieter kan beaktas och folk får just sådan mat som de själva vill ha, säger Riikka Kaukonen Lindholm.

Den primära målgruppen för Europeiska socialfondens (ESF+) ansökningsomgång för materiellt bistånd är arbetslösa mindre bemedlade personer, och personer som hör till deras hushåll.

Ingen som är i behov av hjälp ska ändå avvisas, sägs det i instruktionerna.