Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Rekordstor efterfrågan på olja samtidigt som världen svettas i rekordhetta

Uppdaterad 21.08.2023 12:57.
Oljeborrtorn i havet utanför en stad.
Bildtext Det investeras fortfarande mycket i olja och andra fossila bränslen. Omfattningen till och med ökar i år enligt IEA:s bedömning. Bild från Förenade arabemiraten.
Bild: AOP

Den ökade oljeefterfrågan förklaras med att flygresandet tilltagit under sommaren och att mer olja har använts i elproduktionen, samtidigt som den petrokemiska produktionen har fått fart i Kina.

Översvämningar i Kina, förödande skogsbränder på Rhodos och i Hawaii, vattenmassor i Norge.

Också i sommar har extrema väderfenomen till följd av klimatförändringen inverkat på människors liv runt om i världen.

Trots det är förbrukningen av den klimatuppvärmande oljan uppe på rekordsiffror.

Internationella energiorganet IEA uppger i sin färska rapport att efterfrågan på olja var rekordstor i juli. Också på hela årets nivå beräknas oljeefterfrågan sannolikt slå alla tiders rekord, det vill säga drygt 102 miljoner fat per dygn.

Forskare: Ingen överraskning att efterfrågan ökar

Det kan kännas bakvänt att efterfrågan på olja ökar i ett läge där elektrifieringen inom trafiken framskridit och det hela tiden satsas mer på förnybara energikällor. Kan el och förnybar energi ändå inte ersätta efterfrågan på olja?

Så dystert kan man inte tolka saken, säger forskaren Ville Kaitila vid Näringslivets forskningsinstitut Etla till Yle Uutiset.

– Bilbeståndet förnyas efter hand. Elbilarnas andel är fortfarande förhållandevis liten, men den växer och i förlängningen inverkar det mer och mer på bruket av fossila bränslen.

Kaitila säger att den ökade efterfrågan på olja i sommar inte kom som någon stor överraskning. I bakgrunden figurerar alltjämt ekonomins återhämtning från coronaviruspandemin.

Enligt IEA förklaras tillväxten i oljeefterfrågan särskilt med tre faktorer: flygresandet har ökat under sommaren, olja har använts i elproduktionen i högre grad och under samma tid har den petrokemiska produktionen tagit fart i Kina.

En stor del av hela årets ökade efterfrågan kommer från Kina, bedömer energiorganet.

IEA: Det sker en vändning under de följande fem åren

I och med den ökade efterfrågan och nedskärningarna i produktionen har oljepriset stigit under sommarens lopp.

Priset på råolja ligger ändå på en genomsnittlig nivå enligt Kaitila. Pumppriserna påverkas därtill av förädlingsläget och det har bibehållit pumppriserna uppe på en högre nivå än vad som kunde förväntas utgående från råoljepriset, säger Kaitila.

Även om den ökade efterfrågan på olja skapar oro för hur effektiva olika dämpande klimatåtgärder är ser läget inte fullkomligt hopplöst ut för utsläppens del.

Utsläppen som förorsakas av olja har nämligen inte ökat i samma takt som ökningen i trafikmängderna, säger Kaitila. Det förklaras huvudsakligen av hur energieffektiva nya bränslemotorbilar är.

En god sak är också att en vändning kan skönjas.

IEA bedömer att tillväxten i efterfrågan på olja mattas av märkbart fram till år 2028. Helhetsefterfrågan kommer sannolikt fortsätta öka främst på grund av flygtrafiken och den petrokemiska produktionen, men konsumtionens årsförändring krymper tydligt. Oljeförbrukningstoppen är inom synhåll, bedömer IEA.

Petrokemikaler används bland annat i plaster, bränslen och gödsel.

Klart mer investeringar i förnybart

Det som också vittnar om vändningen är mängden investeringar som görs i fossil och förnybar energi.

Fortfarande investeras det i fossila bränslen, det vill säga olja, stenkol och naturgas. IEA bedömer att investeringar i fossila bränslen till och med ökar i år. Men ändå sätts det klart mer pengar på förnybara energiformer.

IEA:s generaldirektör Fatih Birol sa i maj att övergången till ren energi går fortare än vad mången tror.

– För varje dollar som investeras i fossila bränslen investeras cirka 1,7 dollar på ren energi. För fem år sedan var förhållandet ett-ett.

Forskaren Ville Kaitila uppskattar att det fortfarande finns efterfrågan på petrokemikalier, vilket delvis förklarar de fortsatta investeringarna i oljeindustrin. För trafikens del håller oljeindustrins tyngdpunkt däremot på att förflyttas.

I stället för de mer förmögna områden som elektrifierar sin trafik har blicken riktats mot de stigande ekonomier under utveckling.

– I Afrikas och Asien finns tillväxtpotential för trafikbränslen säkert ännu långt in i framtiden. Ekonomiernas tillväxt och medborgarnas växande välstånd märks på att man skaffar fordon som sannolikt främst är bränslemotorbilar. Elektrifieringen sker med dröjsmål i länder där konsumenternas köpkraft är lägre, säger Kaitila.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle uutisets artikel Öljynkulutus pomppasi ennätyslukemiin samalla kun maapallo kärvistelee ennätyshelteissä ja sään ääri-ilmiöissä.