Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Boomen med energidrycker är tydlig när vi öppnar munnen

en ung flicka sitter ute med en energidryck i handen.
Bildtext Försäljningen av läsk- och energidrycker växer varje år. Det syns i finländarnas tandhälsa.
Bild: Sami Takkinen / Yle

I butikshyllan radar färgglada burkar upp sig. Nya produkter lanseras på marknaden och försäljningen av energidrycker når nya nivåer. Det sätter spår i tänderna, en utveckling som oroar tandläkare.

Det är förmiddag vid Borgaregatans skola i Vasa. Det ringer ut till dagens första rast, en av två raster där det är tillåtet att dricka medhavda energidrycker.

Många utnyttjar den möjligheten. Ibland är energidrycken så eftertraktad att den kan bli en handelsvara under skoldagen bland eleverna.

De elever som Yle Österbotten får en pratstund med uppger att de dricker energidrycker ungefär en gång i veckan.

– Då man är trött vill man bli pigg, konstaterar Rasmus Rönnqvist när han reflekterar över varför han konsumerar energidrycker.

Får man energi av energidrycker?

– Nog skulle jag säga att det hjälper, säger Nelly Luoma.

– En liten stund kanske, säger Moa Wulff.

Elever i en skolkorridor.
Bildtext Moa Wulff, Nelly Luoma, Rasmus Rönnqvist och Leon Wiik dricker energidrycker ungefär en gång i veckan.
Bild: Anne Teir-Siltanen/Yle

Även lärare dricker energidrycker

Energidryckerna dricks också ibland av lärare, avslöjar Emma Björklund som är ämneslärare i historia och samhällslära. Hon handleder också skolans elevkår.

Björklund berättar att eleverna får dricka energidrycker nere i matsalen på rast ett och tre.

Är det många som utnyttjar den möjligheten?

– Det är nog många, det är utbrett bland eleverna och förekommer också bland lärarna. Vi är inte heller energidrycksfria personer. Men i och med att vi vet att mängden som dricks inte är hälsosam, så försöker vi ändå begränsa det, berättar Björklund.

Skolor kan inte förbjuda energidrycker

Beroende, hjärtklappning, koncentrationssvårigheter, sömn- och magproblem är konsekvenser som energidryckerna kan ge. Trots de kända effekterna är det ingen enkel sak att eliminera energidrycken ur skolvärlden.

– Skolan kan inte kategoriskt förbjuda energidrycker i skolutrymmen. Till skillnad från exempelvis alkohol är energidryckerna tillåtna för barn i skolåldern. Med ordningsreglerna kan skolan begränsa en tid och en plats där egen medhavd mat och dryck kan ätas, berättar utbildningsråd Marjaana Manninen vid Utbildningsstyrelsen.

Det vore ändå önskvärt med gemensamma spelregler i alla grundskolor, anser läraren Emma Björklund.

– Man hör från andra skolor som gör si och så. Det vore välkommet med en gemensam linje som vi kunde hänvisa till med direktiv ovanifrån.

Kvinna med neutralt leende .
Bildtext Emma Björklund är ämneslärare vid Borgaregatans skola. Hon vill gärna se en gemensam linje för skolorna när det kommer till energidrycker.
Bild: Anne Teir-Siltanen/Yle

Varför har energidryckerna blivit så populära?

– På grund av sömnvanor och ork – det blir ganska tungt. Kaffe har det varit tidigare, men det är enklare och mera tillgängligt med energidricka för eleverna. Plus reklam – folk dricker det på Instagram. Vi hade en viral energidryck som i somras såldes bara på ett ställe i Vasa och då kan konsumtionen öka på grund av det, det blir en trend, säger Björklund

De negativa följderna av energidryckerna syns också i skolvardagen. Snabb energi ger en boost till energikurvan som sedan snabbt dalar. Det påverkar också produktiviteten, berättar Emma Björklund.

– Plus att det blir ganska oroligt här på skolområdet när man har energidrickan som ibland säljs vidare. Men eleverna kan också bli beroende och behöver dricka för att hålla sin energinivå eller behöver dricka ännu fler energidrycker, vilket inte är bra, säger Björklund.

Tänder spricker allt oftare

Sedan år 2018 har K-gruppen fördubblat försäljningen av energidrycker. S-gruppen uppger å sin sida att försäljningen har ökat med 40 procent under åren 2019-2022. Matvaruhuset Lidl uppger att försäljningen, utbudet och efterfrågan av energidrycker ökat markant under de tio senaste åren.

Samtliga kedjor uppger för Yle Österbotten att utbudet av energidrycker utvecklats märkbart under åren och att nya produkter lanseras kontinuerligt.

Den här utvecklingen syns inte bara i försäljningsstatistiken, utan lämnar också spår i användarnas munnar.

Vi kan redan se personer under 18 år som har långt gången tanderosion

Jaakko Anttila, övertandläkare och odontologie doktor

Jaakko Anttila är övertandläkare och odontologie doktor vid Södra Österbottens välfärdsområde. Han beskriver de traditionella energidryckerna som mycket skadliga för munhälsan. Många av dryckerna innehåller socker, vilket påverkar tänderna. Det är ändå inte det största problemet.

– Ph-värdet i energidryckerna är lågt, dryckerna är alltså sura. Det orsakar tanderosion, vilket har ökat under de tio senaste åren, säger Anttila.

Kosten och vård av tänderna påverkar hur snabbt tänderna tar skada av energidrycker. Skadorna kan uppstå under en kort tid.

– Vi kan redan se personer under 18 år som har långtgången tanderosion, berättar Anttila.

Finns det tillfällen där energidrycken är lämplig?

– Någon kan uppleva att det hjälper och passar, till exempel någon som har skiftesjobb eller vid ett tillfälle då man behöver vara skarp och har sovit dåligt dagen innan. Då kan koffeinet ge en uppiggande effekt, men de små fördelarna ger snart vika för de negativa, säger Anttila.

Konsumtionen av energidrycker kan också ses som en förklaring till sömnproblem hos unga människor. Den utvecklingen är olycklig, säger övertandläkare Jaakko Anttila.

Kan tänderna räddas med god tandskötsel?

– Inte nödvändigtvis. När det gäller sura drycker har vår kropp inte tillräckligt med skyddsmekanismer.

När nationella begränsningar inte finns, understryker Anttila hur viktigt det är med information och kunskap om konsekvenserna av energidrycker.

– Det vore fint om skolorna tar beslut om att läske- och energidrycker inte får drickas eller köpas under skoltid, på så vis kan man påverka vanorna under skoltid och förstås är det viktigt vad som händer i familjerna.

”Vill inte att tänderna ska fräta”

Tillbaka på Borgaregatans skola. Vi pratar om hur energidrycker påverkan tandhälsan. Leon Wiik konstaterar att energidrycker inte ska drickas för ofta, speciellt med tanke på hur det kan gå för tänderna.

– Inte vill man ju att tänderna ska frätas, säger Rasmus Rönnqvist.

– Det är en orsak till att jag inte gör det så ofta, men någon enstaka gång kanske inte gör så mycket, säger Nelly Luoma.

Skolbyggnad i tegel.
Bildtext Vid Borgaregatans skola har eleverna möjlighet att dricka energidrycker under två av dagens raster.
Bild: Anne Teir-Siltanen/Yle