Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Dåligt beteende i Borgåskolorna blir vanligare – rektor Carola Wiksten: ”Respektlösheten bland eleverna har ökat”

Porträtt av Carola wiksten
Bildtext Rektor Carola Wiksten hoppas på ett lugnt läsår i Strömborgska skolan i Borgå.
Bild: Atte Henriksson / Yle

Oroligheter som stör undervisningen påverkar både elevers och lärares trivsel i skolan. Borgåskolor i årskurserna 7-9 satsar på att bryta dåliga mönster genom att tillfälligt undervisa elever på annan plats.

– Ofog förekommer, och elever lyssnar inte på lärare som försöker tillrättavisa dem. Lärarna kan få en skopa ovett över sig, säger rektor Carola Wiksten vid Strömborgska skolan i Borgå.

Både Strömborgska skolan och Lyceiparkens skola har upplevt oroligheter. Någon stor grupp elever handlar det inte om.

– Det är ett fåtal elever som stör, men det som är oroväckande är att beteendet sprider sig. De som uppför sig illa har kanske också förväntningar på att klasskompisar och andra skolelever ska uppföra sig dåligt.

På det viset blir andra elever, omedvetet eller medvetet, uppmuntrade till ett dåligt beteende.

– Det blir en konstig press och dålig stämning i skolmiljön.

Personalen blir utmattad

För personalen är situationen också tung, och undervisningen lider. Ibland kan en lektion behöva avbrytas flera gånger då en elev tillrättavisas eller en situation reds ut.

Vad det beror på att respektlösheten har ökat kan Wiksten inte säga.

– En större respektlöshet kanske märks i samhället överlag, inte bara bland ungdomar.

Tonåringars fötter
Bildtext Ibland måste lektioner avbrytas flera gånger på grund av elever som beter sig dåligt.

Situationen leder till olika problem. Stökiga elever riskerar bli utan avgångsbetyg, och personalen riskerar bli utbränd.

Rektor Carola Wiksten ser allvarligt på personalens mående.

– Det är ett verkligt bekymmer. Trots att vi pratar om några elever tar de en massa energi, och om det blir en utdragen kamp inverkar det direkt negativt på lärares och handledares mående.

Positiva erfarenheter av undervisning utanför skolan

Under våren 2023 har man försökt hitta en metod för att bryta det negativa beteendet.

Den handlar om att elever för en kortare tid byter miljö, inte om att de byter skola. Under våren har några elever fått undervisning i ungdomsgården i Gammelbacka.

– Vi såg goda resultat. De som var på annat håll fick godkända betyg och klarade sin skolgång. Situationen i skolan lugnades betydligt. Det är svårt för en elev att bryta mönstret i sin egen omgivning, just för att det finns outtalade förväntningar på att eleven snart kommer att göra något tokigt.

Bild på väskor i Strömborgska skolan.
Bildtext Vårens försök lugnade ner situationen i Strömborgska skolan.
Bild: Anton Janhonen / Yle

Nu hoppas Carola Wiksten på resurser att agera snabbt. Ett dåligt mönster ska brytas genast och hon betonar vikten av samarbete med hemmen, elevvården och ungdomstjänsterna.

– Vi behöver en resurs i form av person och plats, som vi kan ta till vid behov. Det ska inte sitta en lärare och vänta att det kommer en elev, vi har nog uppgifter i skolan också då det inte finns någon som behöver undervisning på annan plats.

En undervisningslokal närmare centrum skulle behövas med tanke på fortsättningen, för att undvika långa skolskjutsar.

Svenskspråkiga utbildningssektionen i Borgå diskuterar ärendet på sitt möte på tisdag. Enligt förslaget inför mötet understöder sektionen de åtgärder som föreslås i beredningen, så att behoven beaktas i budgeten för 2024.

Diskussion om artikeln