Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors borgmästare kritiserar Hekas ledning: missnöjd med att ett miljardbolag inte alls förberett sig på högre räntor

Juhana Vartiainen (kok.)
Bildtext Heka har varit dåligt förberedda på sämre ekonomiska tider, anser Vartiainen.
Bild: Antti Kolppo / Yle

Hyrorna ska chockhöjas i Helsingfors stads bostäder. Höjningarna speglar ledningens brister, säger borgmästare Juhana Vartiainen (Saml).

För att finansiera nybyggen har Helsingfors stads bostäder (Heka) de senaste åren tagit allt större lån. Nu då räntorna stiger blir det stadens 100 000 hyresgäster som får stå för de allt större kostnaderna. Heka planerar nämligen hyreshöjningar på i snitt 12 procent.

Många invånare är upprörda och arga. Farhågan är att hemlösheten ökar och att det blir svårare för personer inom lågavlönade yrken att bo kvar i Helsingfors. Hekas vd har medgett att hon tror att en del hyresgäster kommer att tvingas flytta på grund av hyreshöjningarna.

Vi har lyckats tämligen bra med att parera farorna med segregering

Juhana Vartiainen (Saml)

Det är Helsingfors stad som äger Heka och stadsstyrelsens koncernsektion ansvarar för ägarstyrningen. I den är det borgmästare Juhana Vartianen (Saml) som för ordet. Han svarar på frågor om Hekas hyreshöjningar.

– Det är helt klart att de här höjningarna är orimligt stora. Orsaken är att Heka under åren med nollräntor inte överhuvudtaget förberett sig för det senaste årets stora ekonomiska förändringar. Hyreshöjningarna speglar bristerna i deras tidigare verksamhet, säger Vartiainen.

Vartiainen poängterar att Heka tar självständiga beslut, även om bolaget nog behöver följa de principer som man kommit överens om med ägaren, alltså Helsingfors stad. Bolaget ska fungera enligt självkostnadsprincipen, alltså så att hyresgästerna erbjuds boende till Hekas kostnader, varken mer eller mindre.

Vad borde Heka ha gjort annorlunda?

– Varken jag eller stadsstyrelsen kan i detalj styra bolaget eller säga vad de borde ha gjort. Men det är helt klart de inte förberett sig på ett sätt som ett så här stort bolag borde göra. Under de senaste tio åren har de som tagit ett helt vanligt bostadslån stresstestats av bankerna för att se hur de skulle klara av räntehöjningar ända upp till sex procent. Jag och koncernsektionen är inte nöjda med att Heka inte gjort detsamma, det är ändå fråga om ett miljardbolag.

Kan koncernsektionen kräva att Hekas lån omförhandlas?

– Det är Hekas sak. Men koncernsektionen är enig om att Hekas riskhantering misslyckats och det här är något man måste fästa större uppmärksamhet vid framöver. Vi står för ägarstyrningen och det är deras uppgift att förverkliga den.

Hyreshöjningarna gör att Hekas hyror ligger väldigt nära marknadsnivå samtidigt som staden kräver att Hekas hyror ska ligga 40 procent lägre. Kommer det här att leda till några sanktioner från stadens sida?

– Heka tar sina egna beslut. Och just nu är deras hyresnivå klart lägre än marknadsnivån.

Men nästa år är skillnaden till marknadshyrorna mycket mindre?

– Under de senaste tio åren har skillnaden mellan Hekas hyror och marknadshyrorna vuxit. Med de här höjningarna krymper skillnaden till den tidigare nivån. Men stadens beslutsfattare har en gemensam oro över höjningar och därför har den här saken behandlats och vi har konstaterat bristerna i Hekas verksamhet.

Stadens bostadsrättsbolag Haso har höjt vederlagen med 15 procent. Hur viktigt är det att det finns bostäder i Helsingfors till skäliga priser?

– Det är mycket viktigt. Ett sätt att stödja invånarna är att se till att bostadsproduktionen håller tillräcklig takt. Vi kommer att se till så att förutsättningar finns för att bostadsmarknaden ska fungera. Vi bör agera i alla Helsingforsares intresse, inte bara de som bor i Heka-bostäder.

Det finns en oro för att det här leder till att Helsingfors blir en stad som låginkomsttagare inte har råd att bo i. Är du orolig för det här?

– Vi ser hela tiden till att staden är till för alla slags invånare, och det kräver åtgärder. Men jag tror inte att de här problemen dras till sin spets under de kommande tio åren. Det viktigaste är att det finns tillräckligt med bostäder. Det ska vi fokusera på.

Det finns också en oro för att segregationen ska öka om låginkomsttagare inte har råd att bo innerstaden. Vad säger du om det här?

– I arbetet med stadsstrategin är vi ständigt medvetna om farorna med segregation. Så här långt har vi lyckats tämligen bra med att parera dem. Vi kommer i synnerhet satsa resurser på skola, daghem och service i de områden där det bor helsingforsare med lägre inkomst.

Artikeln är en översättning och bearbetning av Yle Uutisets artikel Pormestari Vartiainen moittii Hekan johtoa: Rajut vuokrankorotukset johtuvat siitä, ettei miljarditaseen yhtiö varautunut korkojen nousuun som är skriven av Elina Jämsén. Artikeln är översatt och bearbetad av Roy Mäki-Fränti