Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

NTM-centralen vill utreda konsekvenser av Umicores fabriksplaner i Karleby

Fabrik.
Bildtext Enligt planen skulle Umicores utvidgning betyda investeringar på över en miljard euro i Karleby.
Bild: Ida-Maria Björkqvist / Yle

Umicore Finland Oy planerar att bygga ett nytt nickelraffinaderi och en pCAM-fabrik på storindustriområdet i Karleby. Nu har NTM-centralen i Södra Österbotten gett utlåtande om fabrikens miljökonsekvensbedömning.

Umicore tillverkar batterimaterial och finns redan i dag på storindustriområdet i Karleby.

Projektet har samlat 18 utlåtanden eller kommentarer av myndigheter samt tre åsikter. I utlåtandena framfördes bland annat konsekvenserna av större avloppsvattenmängder för havsnaturen, konsekvenserna för bosättningen, utsläpp i luften och tryggande av grundvattnet.

På basis av bedömningsprogrammet och responsen som har lämnats in anser NTM-centralen i Södra Österbotten att i synnerhet avloppsvattnens, bland annat sulfatets, påverkan i havsområdet och konsekvenserna av luftutsläppen i närområdet bör utredas.

För att bedöma de här konsekvenserna görs en spridningsmodell för sulfat, metaller och kväve för havsområdet.

Projektområdet ligger nära Yxpila bostadsområde och i utlåtandet skriver NTM-centralen att utsläppen från den industriella verksamheten kan ge upphov till konsekvenser för dem som bor i området och deras trivsel. De här konsekvenserna bedöms bli betydande. Även den ökande trafiken i närheten av Yxpila bostadsområde kan påverka bosättningen.

Enligt planen skulle Umicores utvidgning betyda investeringar på över en miljard euro i Karleby.

Umicorekoncernen är ett belgiskt företag med huvudkontor i Bryssel i Belgien. Umicore verkar globalt inom materialteknologi och återvinning.