Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Unga nås inte av information om mentalvårdstjänster – Soite ska bli bättre på att informera

man sitter med ryggen mot kameran
Bildtext Soites undersökning visar att man upplever det som svårt att tala om psykisk ohälsa.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Unga behöver få mer information om vilka hälsovårdstjänster som är tillgängliga vid psykisk ohälsa. Mellersta Österbottens välfärdsområde, Soite, har under våren undersökt ungas användning av mentalvårdstjänster.

Unga i Mellersta Österbotten känner inte till vilka mentalvårdstjänster som erbjuds. Orsaken är bristande information.

Det här visar en enkätundersökning som gjordes bland personer under 30 år inom Mellersta Österbottens välfärdsområde under våren. Enkäten besvarades av nästan 600 personer.

42 procent av de svarande svarade att de använder sig av mentalvårdstjänsterna inom välfärdsområdet.

61 procent av de svarande ansåg att informationen om tjänsterna är bristfällig. Bland de som har använt sig av mentalvårdstjänsterna var andelen ännu högre, 74 procent.

Enkäten visar också att man upplever det som svårt att tala om psykisk ohälsa.

Nu ska välfärdsområdet bli bättre på att informera om tjänsterna. En uppföljande enkätundersökning görs våren 2024.

Det här var första gången som Soite använde sig av den nya plattformen, Polis. Med hjälp av Polis-systemet kartläggs invånarnas åsikter om olika teman. Systemet testas inledningsvis inom Soites verksamhetsområde och under det tvååriga försöket är syftet att kartlägga åsikterna hos de boende i området, till exempel angående tjänster för unga, äldre, funktionshindrade och den tvåspråkiga betjäningen.

Enkäten var öppen från 24 maj till 14 juni.

Enkäten behandlas i välfärdsområdesstyrelsen på måndag.