Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Pedersöre inför medborgarbudget – över hundra förslag på hur pengarna ska användas

Kvinna som ler tittar in i kameran.

Pedersöre kommun har reserverat 10 000 euro i nästa års budget som invånarna själva får bestämma över. Initiativet kallas medborgarbudget eller deltagande budgetering.

Pedersöre befinner sig mitt i processen med deltagande budgetering. Via en enkät på webben har invånarna fått lämna in förslag på hur pengarna ska användas. Tidsfristen för att lämna in förslag var den 11 augusti.

I Pedersöre håller man nu på att gå igenom förslagen och intresset har varit stort berättar kommunstyrelsens ordförande Johanna Holmäng (SFP).

– Det har kommit in massor med förslag, över hundra idéer. Det är vi mycket nöjda över. Nu kommer invånarna så småningom att få rösta på den idé de tycker är allra bäst, och sen förverkligar vi det vinnande förslaget, säger Holmäng.

Invånarna bestämmer utan politikers inblandning

Just nu går de olika sektorerna i kommunen igenom förslagen för att vaska fram de alternativ som går att möjliggöra med den reserverade summan. Politikerna har inget att säga till om i det här ärendet, utan det är invånarna själva som förfogar över summan.

Johanna Holmäng har bekantat sig med förslagen och säger att det finns många goda idéer som kan komma Pedersöre till nytta. Men hon vill inte i det här skedet berätta om vilka förslag som lämnats in, nu ska processen ha sin gång.

– Det finns många goda idéer, också sådana som vi kan ta till oss i kommunen och förverkliga senare, om det inte är möjligt just nu med de budgeterade pengarna, säger Holmäng.

Utöver alla förslag säger Holmäng att medborgarbudgeten är ett bra sätt att få goda tips på hur Pedersöre kan bli en ännu bättre kommun. Det kan vara sådant som invånarna saknar, men också sådant som man planerat inom kommunen men ännu inte hunnit förverkliga.

Ta med invånarna i beslutsfattandet

Det var Johanna Holmäng själv som kom med förslaget om en medborgarbudget. Hon säger att de andra medlemmarna i kommunstyrelsen snabbt nappade på idén.

Holmäng säger att syftet med deltagande budgetering är att invånarna själva ska få vara mera med i beslutsfattandet kring vad kommunen väljer att utveckla.

Korsholm är en av de kommuner som redan förverkligat medborgarbudgetering. Där röstade invånarna för ett utegym vid Helsingby idrottsområde och ifall det blir över budgetmedel förverkligas även en läktare till Karperö idrottsplan.

– Jag tror att det bara är två kommuner i Österbotten som hittills infört invånarbudget. Men jag tycker överlag att både samhället i stort och även vi politiker blir bättre och bättre på att ta till vara den kompetens som finns bland invånarna, säger Holmäng.

Diskussion om artikeln