Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottens välfärdsområde prickas för den långa väntetiden till mun- och tandvård

En tandläkare jobbar med ett barn.
Bildtext Arkivbild. Nästan 3000 patienter väntar just nu längre än 6 månader på att få komma till tandläkare.
Bild: Niko Mannonen / Yle

Nästan 3000 patienter väntar just nu längre än 6 månader på att få komma till tandläkare.

Regionförvaltningsverket har upptäckt allvarliga brister i tillgången till ickebrådskande mun- och tandvård inom Österbottens välfärdsområde.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland inledde 2022 tillsyn av tillgången till mun- och tandvård i samkommunen för Österbottens välfärdsområde eftersom vårdgarantin inte uppfylldes.

På grund av den här situationen har regionförvaltningsverket den 17 augusti 2023 gett Österbottens välfärdsområde en anmärkning om att patienterna ska få icke-brådskande mun- och tandvård inom sex månader.

Regionförvaltningsverket ber välfärdsområdet om en ny utredning senast den 31 december 2023.

I välfärdsområdets redogörelse framkommer att vårdskulden efter coronapandemin lett till att många patienter sökt vård först efter pandemin och till att vården av dem som väntat i kö har fördröjts. Även den långvariga arbetskonflikten bland vårdpersonalen 2022 ledde till att köerna till icke-brådskande vård växte särskilt inom mun- och tandvården i Vasa och Laihela.

Att välfärdsområdet är starkt svenskspråkigt är också en utmaning vid rekryteringen av tandläkare.