Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Legionellabakterier har hittats i kranvattnet på intensiven i Brosjukhuset – inga infektioner har uppdagats

Brosjukhuset i Mejlans i Helsingfors har drabbats av legionellabakterier. Bakterierna hittades i en kran på intensiven.

Den patientplats som ligger intill den smittade kranen har för tillfället tagits ur bruk. Man kan inte bli smittad av legionella genom att dricka eller äta och bakterien smittar inte heller från människa till människa.

Små mängder legionellabakterier förekommer i jordmånen och i naturvatten. De kan föröka sig i vatten ifall temperaturen inte är tillräckligt hög. Människor infekteras om bakterierna kommer in via andingsluften.

Prover har tagits från avdelningen och på andra ställen på Brosjukhuset.

Bakterierna upptäcktes fredagen den 18 augusti. Enligt Katariina Kainulainen som är överläkare på HUS avdelning för infektionssjukdomar finns inget nytt att berätta för tillfället. Situationen utreds fortfarande.

Relaterat

Fågelinfluensa på pälsfarmer i Karleby, Jakobstad och Kronoby

Livsmedelsverket meddelar att antikroppar mot fågelinfluensa har hittats på ytterligare nio pälsfarmer i Finland. Fyra av farmerna finns i Karleby, Jakobstad och Kronoby.

I nuläget har man tagit prover på 216 pälsdjursfarmer. Ännu återstår provtagning på 80 farmer.

Totalt har man konstaterat fågelinfluensa på 65 pälsfarmer, en stor del av dem i Österbotten. Livsmedelsverket har fattat beslut om avlivning av över 400 000 djur, varav största delen är rävar.

Päldjursuppfödare har kritiserat Livsmedelsverkets hantering av fågelinfluensan, medan jord- och skogsbruksministeriet anser att åtgärderna har varit nödvändiga för att skydda människors liv och hälsa.

Flest brott mot coronarestriktioner i Egentliga Finland

I Egentliga Finland var det rekordmånga som bröt mot coronarestriktionerna.

Enligt Polisstyrelsens statistik gjordes det 800 polisanmälningar mot coronarestriktionerna, det vill säga hälsoskyddsförseelse och vägran att ta Covid 19-test.

Av dem begicks närmare 250 i Egentliga Finland.

Det här beror delvis på gränsövergångsställena; hamnarna i Åbo och Nådendal och Åbo flygplats.

De allra flesta förseelserna ledde till böter.

Coronarestriktionerna vid gränserna upphörde den 30 juni 2022.

Spädbarn

Nu ökar coronafallen bland spädbarn på barnsjukhuset – överläkare är inte orolig

Föräldrar uppmanas vara försiktiga på vintern.

En kvinna vaccineras och får ett plåster på armen.

Vaccinerade löper betydligt lägre risk att drabbas av postcovid

Fler doser ger också ett högre skydd.