Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Börspriset på el har varit lågt i flera månader men nu är elen rekorddyr – en del kunder byter elavtal

Hans-Alexander Öst, direktör för enheten Elhandel på Vasa Elektriska.
Bildtext Hans-Alexander Öst på Vasa elektriska förutspår att elpriserna kommer att sjunka nästa vecka.
Bild: Anna Ruda

Börspriset på el har nått rekordhöga nivåer under de senaste dagarna. På måndag kväll kommer det rörliga elpriset att vara drygt 68 cent per kilowattimme och på tisdagen är priset som högst mitt på dagen.

Hans-Alexander Öst, som är direktör för enheten för elhandel på Vasa elektriska, uppmanar de kunder som har börspris på el att följa med priserna och försöka spara el de dagar och tider priserna är höga.

– Det har ju varit väldigt fördelaktigt att sitta på ett avtal för börspris på el under hela våren och sommaren, men avigsidan med de avtalen är att man har marknadspriser. Under veckoslutet och speciellt i dag måndag har vi väldigt dyra timmar så då lönar det sig absolut att spara på el.

Enligt Öst har ungefär 25 procent av Vasa elektriskas kunder ett avtal för börspris på el.

– Vi har hört att många som har börspris på el har tänkt byta i vinter till fastprissatta produkter, tidsbestämda eller tillsvidare. En del har redan börjat byta, det har vi märkt, speciellt under helgen har det kommit in en hel del avtal.

Tror du att det är på grund av de höga priserna?

– Jag tror att de påverkar, att de påminner om att elmarknaden är volatil och det kan komma dyra dagar och dyra timmar.

Mindre el från Sverige och reparationer på kärnkraftverk

Det är många faktorer som gör att elpriserna är höga just nu. Öst nämner underhåll i det svenska stamnätet som begränsar överföringskapaciteten till Finland.

– Vi har en överföringskapacitet på ungefär 2400 megawatt från Sverige och i dag förs det över med bara 600 megawatt, så en fjärdedel är i kraft av överföringskapaciteten därifrån.

I slutet av förra veckan uppstod problem vid Olkiluoto 2 så reaktorn är ur bruk till den 28 augusti.

– Lovisa 1 är också under reparation och årsunderhåll på Lovisa 2. Det här betyder att om vi i Finland idag har en förbrukning på ungefär 8000 megawatt och vi saknar 3300 så påverkar det direkt, säger Öst.

Vindkraftverken står nästan stilla

Om man ännu tar med vindkraften i beräkningen kan man konstatera att det blåser ganska lite just nu. Öst berättar att Finland har en kapacitet på över 5000 megawatt vindkraft och på måndag morgon producerades ungefär 50 megawatt vindkraft.

– Här ser vi det svåra med energimarknaden och det svåra med speciellt förnybar produktion är att överraskningar kan komma och då vi får lägen att vi inte har full kapacitet ser vi stora svängningar på marknaden.

Öst säger att elpriset de kommande dagarna och den här veckan troligen kommer att fortsätta vara ganska högt. Reparationen av Olikuoto 2 pågår hela veckan, men reparationerna i Lovisa borde bli klara under början av veckan. Importen från Sverige fortsätter att vara begränsad och det ska inte blåsa så mycket på hela veckan.

– Lite dyrare kommer det att vara den här veckan, men vi tror nog att vi borde vi återgå till mer normala priser nästa vecka.

Ingen risk för elbrist

Någon risk för elbrist ser inte Öst trots att importen från Sverige är begränsad och den inhemska produktionen är mindre än vanligt.

– Som det ser ut för tillfället är elförsörjningen tryggad och då man ser på balansen i elsystemet ser man ofta på frekvensen i elsystemet. Vi ligger över 50 hertz så någon kollaps i elnätet ser vi inte just nu. Elen används ju i samma ögonblick som den produceras. Där är det en balans och i Finland är det Fingrid som upprätthåller balansen i elnätet.

Diskussion om artikeln