Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ny skejtpark ska byggas i Lovisa – en plats är klar favorit bland skejtarna själva

Jaakko Aalto står i en grupp med människor, bak på hans cykel finns hans skejtboard.
Bildtext Lovisa skateboardförening är förstås aktivt med i processen då en ny skejtpark ska byggas. Ordförande Jaakko Aalto är glad för att det finns några platser att välja mellan, det finns förstås plus och minus med dem alla.
Bild: Hanna Othman / Yle

Fyra alternativ för den nya skejtparken presenterades när engagerade invånare och skejtare vandrade runt i staden. Närhet till centrum och folk var ett önskemål som kanske förverkligas.

Ett dussin intresserade Lovisabor dök upp till mötet där man vandrade till de platser som nu finns som förslag till ny skejtpark. Bland deltagarna fanns både skejtare och invånare som var oroliga för vad en skejtpark betyder för omgivningen.

Staden har i år reserverat 10 000 euro för att planera parken, och 110 000 euro i ekonomiplanen för nästa år för att bygga den, men det är fortfarande oklart var den ska byggas.

De fyra alternativen som presenterades var Casinoparken, Gamla strand, Olssonsparken och Märlax sandplan.

En grupp människor lyssnar till en kvinna i Casinoparken i Lovisa.
Bildtext Gruppen bekantade sig med Casinoparken, planläggningsarkitekt Lotta Qvis berättade om platsen möjligheter och utmaningar.
Bild: Hanna Othman / Yle

Vandringen startade från Plagens kiosk där stadens representanter berättade om vilka faktorer som begränsar var parken kan etableras. På grund av den strama tidtabellen måste området redan vara utmärkt som idrottsplats i detaljplanen, det finns inte tid att börja tjafsa med detaljplaneändringar.

Det första stället som gruppen bekantade sig med var Casinoparken, närmare bestämt området mellan padelplanen och åsen. Det klarnade ändå snabbt att ingen i gruppen tyckte att det här var ett bra alternativ.

Skejtarna tyckte att det var för långt från centrum, att ungdomarna förtjänar en centralare plats. De har dessutom önskat att planen ska finnas på ett ställe där folk rör sig för att hindra vandalism.

På plats fanns också medlemmar från Lovisa tennisklubb. De ansåg dels att de redan blivit lovade marken för att bygga en padelplan till i framtiden, dels att skejtparkens ljud skulle störa tennisspelarnas koncentration.

Jaakko Aalto visar med händerna olika sätt att bygga skejtramper på.
Bildtext Jaakko Aalto säger att skejtparker kan byggas i betong och betongasfalt som gör dem tystare.
Bild: Hanna Othman / Yle

Efter att Casinoparken konstaterats vara ett dåligt alternativ tog sig gruppen vidare till Gamla strand. Parken kunde nämligen också byggas precis mellan sandplanen och Strandparken.

Där finns ett outnyttjat område som ligger centralt och öppet, men det är osäkert vad som finns i marken. Det finns en risk att en stor del av budgeten skulle gå till att stabilisera marken och rena den.

Det är också möjligt att grannarna inte är så ivriga på att en skejtpark stör deras havsutsikt.

– En skejtpark behöver inte alltid betyda en massa höga hinder, utan de kan också byggas ner i marken, påminner Jaakko Aalto som är ordförande för Lovisa skateboardförening.

Människor och cyklar samlade i Olssonsparken i Lovisa, i bakgrunden syns idrottshallen.
Bildtext Olssonsparken, med idrottshallen i bakgrunden. Den här delen av Esplanaden är inte lika välskött som Centralparken och Tranbrunnsparken som ligger högre upp mot kyrkan.
Bild: Hanna Othman / Yle

Ett alternativ som museimyndigheterna varit lite skeptisk till är Olssonsparken mellan Lovisa idrottshall och Mannerheimgatan. Platsen har varit en favorit för arbetsgruppen som jobbat med projektet på staden, och var det helt klart också bland deltagarna på vandringen.

Olssonsparken ligger nära skolorna, det rör sig folk där alla tider på dygnet och det kommer redan nu en hel del ljud från vägen intill.

Fast parken idag är aningen förvildad hör den till den parkhelhet som Paul Olsson ritade för Lovisa år 1917. Museimyndigheten i Borgå vill därför bevara den kulturhistoriska miljön och vyn.

Två kvinnor tittar på en karta från en surfplatta.
Bildtext Planeringsingenjör Suvi Peltola och planläggningsarkitekt Lotta Qvis hör till arbetsgruppen som jobbat med projektet från stadens sida.
Bild: Hanna Othman / Yle

– Jag har ändå fått bilden av att de är villiga att diskutera saken då vi har utförligare planer att presentera. Jag tycker det skulle vara en fin utmaning att planera skejtparken så att den passar ihop med resten av Esplanaden, säger Jaakko Aalto.

Det sista alternativet är sandplanen i Märlax. Här låg tidigare en hundpark och under bostadsmässan fungerade området som parkeringsplats för dem som jobbade på mässan.

– Här är marken redan behandlad, så det finns mer pengar att sätta på ramper och annat, säger Lotta Qvis som är planläggningsarkitekt vid Lovisa stad.

En grupp människor står och tittar ut över en grusplan i Märlax, Lovisa.
Bildtext I Märlax skulle parken kunna byggas intill skogspartiet i bilden.
Bild: Hanna Othman / Yle

Från centrum kommer man nuförtiden snabbare över till Märlax i och med den nya bron över Lovisaviken. Det finns en butik i närheten vilket är något som användarna uppskattar och trots att skejtparken just nu skulle stå allena, så finns det planer på att i framtiden bygga flervåningshus och dagis på samma tomt.

Den samlade skaran kom fram till att deras två favoriter är Olssonsparken och Märlax sandplan. Stadens arbetsgrupp ska i slutet av augusti välja två alternativ som skickas vidare till stadens kultur- och fritidsnämnd.

Diskussion om artikeln