Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlandssvenska lärare vill begränsa mobilanvändning – men säger nej till totalförbud av mobiler i skolan

Telefoner i vita plastlådor.
Bildtext Kunde det se ut så här i skolor i Finland i framtiden? Bilden är tagen i en skola i Sydney i Australien där det råder mobilförbud.
Bild: IMAGO/AAP/ All Over Press

En majoritet av lärarna i Svenskfinland vill reglera mobilanvändningen i skolan genom lag. Med mobilen åt sidan kan eleverna fokusera bättre, anser lärarna.

64 procent av de finlandssvenska lärarna i grundskolan och på andra stadiet vill se tydligare lagstiftning i fråga om mobiler i skolan, visar en enkät som Finlands svenska lärarförbund (FSL) gjort.

Enligt lärarna utgör mobilerna ett problem främst under lektionstid, men också under raster och skolmåltider.

Nio av tio lärare anser att begränsad mobilanvändning skulle få eleverna att koncentrera bättre och därmed lära sig mer.

”Det behöver bli lättare att i förebyggande syfte reglera mobilanvändningen och på så sätt skapa en trygg skolmiljö som främjar lärandet”, säger Inger Damlin, förbundsordförande för FSL, i ett pressmeddelande.

Tydligare spelregler för bättre trivsel och trygghet

Något totalförbud av mobiler i skolan vill lärarna ändå inte se. 85 procent av de över tusen lärare som deltog i undersökningen säger nej till ett totalförbud.

Ett totalförbud är varken rimligt eller ändamålsenligt, konstaterar en majoritet av lärarna.

Tydligare spelregler för mobilanvändning skulle ha en positiv inverkan på trivseln och tryggheten i skolan, enligt lärarna.

Lärarna vittnar om att mobilanvändningen börjar orsaka problem när eleverna blir äldre.

Drygt en fjärdedel (24 procent) av lärarna i klass 1–6 anser att mobilanvändningen är ett problem, medan samma siffra bland lärare i klass 7–9 är 84 procent.

På andra stadiet minskar problemen igen, enligt lärarna. Där svarar 72 procent av de finlandssvenska lärarna att mobilanvändningen orsakar problem.

”Lagstiftningen måste preciseras så att den går att tillämpa på de olika stadierna”, säger Jens Mattfolk som är ombudsman på FSL.

Vad säger eleverna?

Någon omfattande undersökning om vad elever och studerande tycker har inte gjorts. När Svenska Yle träffade elever i klass 7–9 i Helsingfors inför sommarlovet gick åsikterna isär.

Flera av eleverna svarade att de inte tycker att telefonerna behövs under lektionstid, men att det åtminstone är fel att helt förbjuda telefoner i skolan.

– Det är en stor och svår fråga för vuxna som kanske inte riktigt har haft samma val och inte haft telefoner själva när de växte upp. Det är svårt för dem att bestämma om saker som de inte känner till, sa åttondeklassisten Ian Lax då.