Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Från och med september ska du få vård inom 14 dagar – Egentliga Finlands välfärdsområde förbereder sig genom att anställa mer personal

Uppdaterad 23.08.2023 11:13.
sjukhustillbehör.
Bildtext Arkivbild. Från och med september skärps vårdgarantin.
Bild: Matti Myller / Yle

Från och med den 1 september skärps vårdgarantin i hela Finland. Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) anställer mer personal, utökar utbudet av egenvård och distanstjänster samt samordnar arbetet vid hälsocentralerna.

Från och med september ska det vara möjligt att träffa en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården inom 14 dagar, om bedömningen av vårdbehovet förutsätter det. Vårdbehovet ska bedömas under samma vardag som kunden kontaktar vårdcentralen. För mun- och tandvårdens del ska man få vård inom fyra månader när det handlar om icke-brådskande vård.

I dagsläget är kravet på tillgång till icke-brådskande undersökning eller vård inom primärvårdens öppna sjukvård tre månader och inom mun- och tandvården sex månader.

Laura Törnroos förklarar hur vårdgarantin påverkar dig i praktiken. - Spela upp på Arenan

Välfärdsområdet anställer mer personal och harmoniserar tjänsterna

Egentliga Finlands välfärdsområde förbereder sig på den skärpta vårdgarantin med hjälp av flera olika åtgärder.

Bland annat kommer tjänsterna på Varhas alla hälsostationer i regionen att harmoniseras så att patientvården ordnas smidigt och på samma sätt oberoende av vilken hälsostation man besöker. Det här gäller exempelvis bedömning av vårdbehovet samt vårdplanen. Också utbudet av digitala tjänster för egenvård kommer att utökas och harmoniseras. Omaolo-tjänsterna kommer att tas i full användning inom hela välfärdsområdet.

Dessutom kommer välfärdsområdet att anställa mer personal.

– Vårt mål är att till social- och hälsocentraltjänsterna rekrytera sammanlagt 20 nya hälsocentralsläkare och 20 nya sjukskötare inom öppenvården. En del av skötarna kommer att arbeta inom distanstjänsterna. Utöver det här behöver vi ytterligare 3 minnesskötare, 15 fysioterapeuter, 15 psykiatriska sjukskötare, 7 tandläkare och 7 munhygienister, säger Suvi Vainiomäki, chef för öppenvården i Varhas pressmeddelande.

Förändringar i mentalvården

Framöver är det öppenvården som kommer att bedöma vårdbehovet vid problem med missbruk eller den psykiska hälsan.

– En multiprofessionell digital mentalvårdsklinik är också under beredning och förväntas inleda sin verksamhet i september. Till en början kommer kliniken att vara tillgänglig för dem som bor i Åbo, Pargas, Nådendal, Loimaa och Kimitoön. Mentalvårdskliniken ska tillhandahålla distansmottagning och senare också gruppträffar och andra e-tjänster på distans i den mån det är möjligt, säger Tommi Väyrynen, chef för missbruks- och mentalvårdstjänster i pressmeddelandet.

Den skärpta vårdgarantin gäller sjukdomar, skador, komplikationer i samband med långtidssjukdomar, nya symtom eller försämrad funktionsförmåga. Både fysiska och psykiska hälsoproblem omfattas av vårdgarantin.

Nu skärps vårdgarantin

6:32

Diskussion om artikeln