Hoppa till huvudinnehåll

Tro

Patriarken av Konstantinopel till Finland – under en tid då kriget i Ukraina splittrat den ortodoxa kyrkan

Konstantinopels ekumeniska patriark Bartholomeos.
Bildtext Patriarken av Konstantinopel Bartholomeos I år 2021. Arkivbild.
Bild: EPA-EFE

Den 8 september anländer patriarken av Konstantinopel till Finland för ett flera dagar långt besök för att fira Finlands ortodoxa kyrkas 100-årsjubileum. Han ska bland annat träffa president Niinistö.

Patriark Bartholomeos I av Konstantinopel besöker Finland med anledning av att Finlands ortodoxa kyrka i år firar hundra år av autonomi under Konstantinopel.

Fader Mikael Sundkvist, präst i Helsingfors ortodoxa församling och sekreterare för Finlands ortodoxa kyrkas biskopsmöte, konstaterar att patriarkens besök är mycket viktigt för Finlands ortodoxa.

Han säger att jubileet också påminner om situationen i Ukraina då man kan dra tydliga paralleller mellan Finland för 100 år sedan och Ukraina i dag.

Patriarken av Konstantinopel

Främst bland likar

Patriarken av Konstantinopel brukar beskrivas som den främste bland jämlikar.

För att förklara vad det handlar om jämför Mikael Sundkvist den ortodoxa kyrkofamiljen med den anglikanska: Det finns självständiga kyrkor i olika länder, men man har samtidigt en gemenskap.

Det är ett annat upplägg än i de protestantiska kyrkorna, som är helt självständiga, och den katolska, där påven har en annan hierarkisk ställning än övriga biskopar.

– Konstantinopel är nummer ett i en rangordning av självständiga kyrkor, och har en koordinerande funktion.

Patriark Bartholomeos I hälsar med vänlig blick på ett litet barn som är i sin mammans famn i en kyrka där både tak och väggar är målade med ikoner. Bakom patriarken syns flera andra barn och några ortodoxa präster.
Bildtext I september 2013 besökte patriark Bartholomeos bland annat den ortodoxa kyrkan i Hagalund i Esbo, Herman av Alaskas kyrka.
Bild: Pentti Potkonen / Finlands ortodoxa kyrka

Sundkvist konstaterar att Konstantinopel också anser sig ha rätten att ordna förhållanden på områden som inte faller inom de självständiga kyrkorna, samt ta emot hela områden som av politiska skäl kommit att bilda ett självständigt område, som Finland i tiden.

– Den ortodoxa världen delas in i traditionella kyrkliga områden – Finland faktiskt ett av dem – och i diasporan, där sedan cirka 2009 lokala biskopskonferenser – inte egentliga synoder – fungerar med Konstantinopels biskop som ordförande.

Pastor Mikael Sundkvist tänder ljus i Borgå ortodoxa kyrka
Bildtext Fader Mikael Sundkvist i Borgå ortodoxa kyrka. Arkivbild.
Bild: Yle/Sune Bergström

1923 i Finland

Parallellerna mellan Finland för 100 år sedan och Ukraina i dag är svåra att undvika.

– Liksom Ukrainas politiska självständighet enligt många bedömare förutsätter en självständig, lokal kyrka utan band till Rysslands kyrka, var kyrkan i den nya republiken Finland i samma läge, säger Sundkvist.

För 100 år sedan var det de ortodoxa kristna i Finland som genom kyrklig autonomi under Konstantinopel fick möjlighet att fortsätta verka inom en lokal, finländsk kyrka som löper mindre risk att kunna utnyttjas för politiska intressen österifrån.

Finlands ortodoxa kyrkas kanoniska tomos-dokument, som gav kyrkan autonomi, undertecknades den 6 juli 1923.

Ärkebiskop Leo ser på medan patriark Bartolomeos I håller en nyfödd baby i famnen.
Bildtext Ärkebiskop Leo – här bakom patriark Bartholomeos – är överhuvud för Finlands ortodoxa kyrka.
Bild: Pentti Potkonen / Finlands ortodoxa kyrka

2018 i Ukraina

År 2018 gjorde patriarkatet i Konstatinopel det möjligt för ukrainska ortodoxa att kapa banden till Moskvas patriarkat genom att ge tillstånd för en självständig kyrka i Ukraina.

– Vi lever just nu i en splittringens tid, en svår kris, säger Sundkvist.

Han konstaterar att Ryssland efter patriarkatets beslut har brutit kommunionen, alltså nattvardsgemenskapen, med alla de kyrkor som erkänt den nya ukrainska kyrkan: Konstantinopel (inklusive Finland), Grekland, Cypern och Alexandria.

– Moskva har utmanat Konstantinopels position mycket länge. Det vi ser i dag – ryska kyrkans beslut att inte delta i Den stora och heliga synoden på Kreta 2016, Ukrainafrågan, deras etablering i Afrika – är väl bara den otäcka kulmen.

President Volodymyr Zelenskyj och patriark Bartholomeos står bredvid varandra i en kyrka.
Bildtext President Volodymyr Zelenskyj och patriark Bartholomeos träffades i Istanbul i juli.
Bild: IMAGO/ZUMA Wire/ All Over Press

Men det ekumeniska patriarkatet backar inte.

Nyligen rapporterade nyhetsbyrån AP till exempel att patriarkatet tagit emot en präst som hade blivit avkragad av Moskvas patriarkat på grund av han i en bön i anknytning till kriget i Ukraina ersatt ordet seger med ordet fred.

– Med ordet seger blev bönen propaganda, något som formar tankarna hos församlingsmedlemmar och prästerskap, styr vad de ska tänka och hur de ska se den här konflikten, säger fader Ioann Koval efteråt i Turkiet.

Vidare till Estland

Patriark Bartholomeos träffar president Sauli Niinistö på tisdag. Efter det här reser han vidare till Estland för ett statsbesök.

Liksom ortodoxa kyrkan i Finland är Estlands apostoliska ortodoxa kyrka en autonom kyrka under Konstantinopels patriarkat.

Autonomi-tomos beviljades kyrkan i Estland på samma gång som kyrkan i Finland år 1923, men den estniska kyrkliga autonomin återställdes igen efter Sovjetåren först år 1996.

Mera: Präst i ortodoxa kyrkan var trummis i finlandssvenskt rockband - nu svarar gudstjänsten på Mikael Sundkvists behov av att musicera

porträtt av den ortodoxa prästen Mikael Sundkvist.