Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kemikalier har släppts ut i avloppsnätet i Ölstens – polisen misstänker miljöbrott

Uppdaterad 22.08.2023 15:56.
Avloppsbrunn granskas
Bildtext Under eftermiddagen fylldes slambilar med avloppsvatten, men det är oklart vart det ska föras för vidare behandling.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Polisen misstänker miljöförstöring då kemikalier släppts ut i Ölstens i Borgå. Invånare och företag på området varnas för skadliga ångor som kan stiga upp ur avloppet.

Polisen och sakkunniga från Borgå vatten och regionens miljömyndigheter undersöker som bäst orsakerna till det misstänkta utsläppet och varifrån det kommer. Också polisens tekniska utredare är på plats.

Med hjälp av rörkartor över området och på basis av rörledningarnas flöde och lukten från en brunn vid Svetsarens väg har man lyckats lokalisera varifrån lukten kommer till ett mindre område.

Vid 13-tiden började man tömma avloppsbrunnen vid korsningen av Byggarvägen och Småindustrivägen. Slambilar sög upp det förorenade avloppsvattnet för att hindra flöde vidare mot Hermansö reningsverk.

Det är fortfarande oklart vart avloppsvattnet ska föras för vidare hantering eftersom kemikalierna ännu inte har identifierats.

Vattenprov tas från avloppsbrunn.
Bildtext Vattenprover togs vid avloppsbrunnen där man också sög upp det förorenade vattnet i slambilar.
Bild: Mikael Kokkola / Yle
Vattenprov
Bildtext Efter ett dygn vet myndigheterna och vattenverket vilka kemikalier som finns i avloppsvattnet.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Kring 14.30 togs vattenprover från avloppsbrunnen. Sakkunniga fyllde tre stycken en liters glasflaskor och resultatet torde vara klart under onsdagen.

När Yle Östnyland besökte platsen uppgav en person att incidenten såg misstänkt ut.

– Det här är inte alls skoj, misstag kan alltid ske men det här verkar konstigt.

Invånare i Ölstensområdet har också besökt avloppsbrunnen och utryckt oro över utsläppet.

Elina Antila, vd för Borgå vatten, vill varken spekulera i om utsläppet varit en olycka eller avsiktligt eller vad utsläppet består av, men att det haft konsekvenser för arbetet vid reningsverket.

– Jag hoppas att det här klarnar så fort som möjligt. Vi hjälper polisen så mycket vi kan för att de ska hitta källan från vilken kemikalierna har hamnat i avloppet, säger Antila.

Porträtt av Elina Antila, fotad utomhus.
Bildtext Elina Antila hoppas att utsläppet utreds snabbt. Arkivbild.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Arbetet vid reningsverket har samtidigt försvårats på grund av utsläppet, vilket bland annat innebär att en del orenat vatten läcker ut i havet.

– Det är inte helt orenat, men processen fungerar inte som normalt. Vi kan inte använda den biologiska delen av processen därför att bakterierna mår illa när de nu har fått en kemikaliechock, säger Antila.

Vid biologisk rening avlägsnas kväve och organiska ämnen från avloppsvattnet med hjälp av goda bakterier, där ammoniumkväve omvandlas till nitratkväve och sedan till kvävgas.

Vid Borgå vatten vidtar man nu åtgärder för att återställa balansen i det biologiska reningssteget, men det är för tidigt att säga när det normaliserats.

Kraftig lukt vid Hermansö reningsverk

Misstanken om kemikalieutsläpp väcktes då man på Hermansö reningsverk på morgonen kände kraftig lukt av kemikalier från avloppsvattnet ända till utloppspumpstationen.

Även företag i närområdet hade anmält stark lukt av kemikalier eller lösningsmedel och man fick också meddelande om kraftig lukt av kemikalier från avloppet vid en fastighet i Ölstens.

Invånare och företag på området varnas för skadliga ångor som kan stiga upp ur avloppet. Företag på området uppmanas kolla att inga kemikalier släpps ut i avloppsnätet.

Vattenreningsverk med bassänger
Bildtext Personalen vid Hermansö reningsverk kände en stark lukt av kemikalier på tisdag morgon. Arkivbild.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Via avloppet leds kemikalien till Hermansö reningsverk och stör reningsprocessen. Borgå vatten har tagit prov från avloppsvattnet och effektiverat övervakningen av processen på Hermansö reningsverk, på detta sätt försöker man minimera påverkan.

Möjliga observationer kan anmälas till nödnumret 112.

Saken behandlas nu av polisen som miljöförstöring, det vill säga ett miljöbrott som orsakats genom uppsåt eller av grov oaktsamhet.

Artikeln har uppdaterats den 22.8.2023 klockan 14.51 med polisens uppgifter om hur undersökningarna kring kemikalieutsläppet framskrider.

Artikeln har uppdaterats klockan 15.47 med skildring från avloppsbrunnen i Ölstens. Rubriken har också specificerats med att utsläppet skedde i Ölstens.

Artikeln har uppdaterats klockan 17.30 med kommentar av Elina Antila, vd för Borgå vatten.