Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Forskare: Det är möjligt att halvera de finländska hushållens koldioxidavtryck

Uppdaterad 24.08.2023 13:36.
Människor som handlar i en mataffär i köpcentret Sello i Esbo.
Bildtext Miljövänliga varor borde bli mer lättillgängliga för konsumenterna, menar forskare.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Det är svårt att förändra sina vanor. Systemförändringar krävs om hushållen ska kunna halvera sina koldioxidutsläpp. Det gäller både boende, varor och tjänster, rörlighet och livsmedel. Men det är möjligt.

Finlands miljöcentral undersökte tillsammans med Helsingfors universitet och Naturresursinstitutet vilka styrmedel eller kombinationer av dem som skulle kunna användas för att halvera koldioxidavtrycket från hushållens konsumtion fram till år 2035.

I en undersökning som inleddes i fjol granskade man hur koldioxidavtrycket från konsumtionen i finländska hushåll kommer att utvecklas fram till år 2035 enligt de uppgifter som finns om klimat- och energiåtgärder och importprodukter. Det är en redan pågående förändring, ett så kallat referensscenario.

Men dessutom undersökte forskarna vilka nya styrmetoder eller kombinationer av styrmetoder som behövs för att halvera koldioxidavtrycket. De kom fram till 82 olika åtgärder som tillsammans kunde leda till att hushållens utsläpp kunde halveras från 2016-års nivå till år 2035.

Tilasto kotitalouksien hiilidioksidipäästöistä.
Bild: Anna Dönsberg

Tydligare information om varors klimatpåverkan

Ingen av åtgärderna är en avgörande lösning som ensam skulle lösa allt. Det handlar om sådant som att att ändra den omgivning där konsumenten gör sina val, så att de miljövänliga varorna hittas nära till hands och på ögonhöjd. De nya näringsrekommendationerna är ett exempel på en sorts styrning.

Hushållsmaskinerna har fått en tydlig energimärkning och det ska vara möjlig att reparera dem. Snart finns också matvarornas koldioxidfotspår uträknat invid prislappen.

I lägenheter i flervåningshus kunde utgifterna för varmvatten och värme vara tydligare angivna i vederlaget eller hyran.

Staten kunde också ekonomiskt stödja dem som verkligen behöver bil och få dem att skaffa en elbil. Nu köps elbilarna av förmögna personer som har nära till kollektivtrafik. Elbilar borde bli billigare och marknaden för begagnade elbilar utvecklas.

Den inhemska fisken ska man kunna hitta, inte bara på torget, utan också i närbutiken

Eva Heiskanen, professor vid Helsingfors universitet

Att välja miljövänligt ska vara det lättaste alternativet

Forskarna föreslår också förbud mot kortare flygturer, en nationell utsläppshandel och flygplatsskatt. En rörlig livsstil gynnas av att avståndet till service som skolor och vårdcentraler är kort. Att välja miljövänligt ska vara det lättaste alternativet. Produktion och konsumtion ska styras åt samma håll.

– Om det enda sättet att få inhemsk fisk är att meta själv, då går budskapet om att den är hälsosam och klimatvänlig inte fram. Den inhemska fisken ska man kunna hitta, inte bara på torget, utan också i närbutiken. Kanske som bekanta fiskpinnar, säger Eva Heiskanen, professor vid Centret för konsumentforskning vid Helsingfors universitet.

Människor godkänner styrning med tiden när de märker att de har nytta av den

Annukka Vainio, biträdande professor vid Helsingfors universitet

Utsläppen har minskat under 2000-talet

De goda nyheterna är ändå flera. Det beräknade koldioxidavtrycket per person när det gäller konsumtion har minskat från omkring 14–15 ton koldioxidekvivalenter under 2000-talet till omkring åtta ton, om man inte räknar med markanvändningen. Det här trots att hushållens konsumtion samtidigt har ökat.

Tilasto kotitalouksien hiilidioksidipäästöistä.
Bild: Anna Dönsberg

Det betyder också att de styrmedel som använts har fungerat och haft en sammanlagd effekt. Nedgången har inte varit lika snabb efter år 2015, med undantag för pandemins första år 2020.

All minskning till nytta för individen

En god nyhet är också att när det gäller koldioxidutsläpp så är all minskning till nytta för individen. Om du äter mera vegetariskt mår du bättre, om dina grejer håller längre sparar du pengar och om cykelvägarna och kollektivtrafiken fungerar behöver du inte använda din bil utan kan röra på dig och må bättre.

Totalt uppstod 46 procent av koldioxidavtrycket från finländarnas konsumtion utomlands enligt uppgifterna för 2019. När det gäller varor är den andel som uppstår utomlands ännu högre.

Därför måste produktionen påverkas internationellt sett, till exempel genom aktivt deltagande i produktpolitiken på EU-nivå. Målet är att de mest koldioxidsnåla produkterna ska vara de billigaste.

Över 100 forskare och experter deltog i utvärderingen av nya styrmedel för konsumtion. De tog bland annat ställning till om de nya styrmedlen var godtagbara och genomförbara. Stöd och kunskapsbaserad handledning ansågs mera godtagbara än förbud och begränsningar, som många experter trots allt anser nödvändiga.

– Men människor godkänner styrning med tiden när de märker att de har nytta av den, konstaterar Annukka Vainio, biträdande professor vid Helsingfors universitet.