Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu raggar kommunerna personal till barnomsorg via appar – basservicen funkar inte utan inhopparna

Stella Lerche använder sin smarttelefon.
Bildtext Stella Lerche har gjort inhopp på daghem vid sidan om sina studier. Hon tror att många unga tycker om friheten att själv välja när man kan jobba.
Bild: Cecilia af Hällström / Yle

Inhoppare för bland annat småbarnspedagogik och sjukvård rekryteras nu via appar. Inhopparna väljer var och när de jobbar.

En stor del av offentlig service är beroende av inhoppare som säkerställer att tjänsterna fungerar också när den fastanställda personalen inte är på plats. Inhopparna kommer alltid att behövas och apparna är ett enkelt sätt att matcha tillgång och efterfrågan.

Det går inte att stänga ett daghem ifall personalen är sjuk, förklarar Kaarina Liimatainen som är försäljningschef vid Seure.

– Basservicen i samhället fungerar helt enkelt inte om det inte finns inhoppare. Fastanställda är sjuka ibland och då måste det finnas möjligheter att trygga att tjänsterna fungerar trots det, säger Liimatainen.

”Inhoppare kommer alltid att behövas”

Seure är ett icke-vinstdrivande bemanningsbolag som hyr ut personal. Det grundades i början av 90-talet av Helsingfors stad, numera består ägarna också av flera välfärdsområden och Helsingfors univeritetssjukhus. Personalen hyrs ut till sjuk- och hälsovårdstjänster, utbildning och småbarnspedagogik.

– Istället för att varje chef blir tvungen att söka vikarier inom till exempel dag- och sjukvården då de har ett sjukfall, så gör vi det, berättar Liimatainen

Seures anställda ser lediga arbetspass via en telefonapplikation. För varje anställd skräddarsys det som syns, enligt den anställdas erfarenheter, kunskap och önskemål. Via applikationen väljer den anställda sina arbetspass.

Barn åker rutschkana.
Bildtext – Inhoppare kommer alltid att behövas, säger Kaarina Liimatainen. Digitala bemanningsbolag fyller behovet och ger samtidigt friheten åt arbetstagarna att själv välja sina arbetspass.
Bild: Mårten Lampén / Yle

”Det känns som om jag är min egen chef”

Stella Lerche är studerande och har gjort inhopp via bemanningsbolaget sedan i våras.

– Det bästa med det är att det känns som om jag är min egen chef. Man får välja själv när och var man jobbar. Det finns inte heller något krav på hur många arbetspass man måste göra, säger Lerche.

Applikationen är också väldigt smidig och det går lätt att välja arbetspass, tycker Lerche. Hon tror att många unga uppskattar friheten i att inte bli tvungen att binda sig till ett visst antal timmar i veckan.

– I höst kommer jag att ha intensiva studier, så då kommer jag inte att ha möjlighet att jobba. På våren kan jag sen välja att göra arbetspass. Det är ett bra sätt att få fickpengar, samtidigt som man får bestämma över sin egen tid, berättar Lerche.

Stella Lerche, studerande.
Bildtext Bemötandet av vikarier varierar på olika daghem, och ibland kan man känna sig i vägen, säger Stella Lerche.
Bild: Cecilia af Hällström / Yle

”Jag tänker inte göra inhopp där igen”

Stella Lerche valde att fortsätta göra inhopp på daghemmet som hon jobbat vid under sitt mellanår. Enligt henne har det varit skönt att göra inhopp på ett ställe som är bekant. Hon tycker att miljön där är trygg och positiv.

– Jag har också gjort några arbetspass på andra daghem, vilket genast var mera utmanande.

På ett av daghemmen blev Lerche dåligt bemött. På grund av det har hon valt att inte jobba där mer.

– Ingen tog emot mig och jag blev skickad ensam ut med barnen, som alla var yngre än tre år. Det kändes skrämmande. Jag tror inte heller att föräldrar skulle uppskatta det, berättar Lerche.

Lerche berättar att hon inte kände sig uppskattad på enheten. Hon upplevde inte heller att hon fick tillräckligt med instruktioner före arbetspasset.

– De tog just och just emot mig vid dörren. Jag förstår att personalbristen gör det svårt, men om personalen på den enheten skulle ha varit ens lite varmare mot mig, skulle min erfarenhet ha varit annorlunda, säger Lerche.

Ett barn klättrar i en klätterställning. I bakgrunden sysslar andra barn med andra aktiviteter.
Bildtext Allas insats i småbarnspedagogiken är viktig och det måsta avspeglas i hur arbetarna bemöts, säger Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken i Helsingfors.
Bild: Mårten Lampén / Yle

”Vi för en aktiv diskussion om hur vikarier ska bemötas”

Enligt Kaarina Liimatainen ska man berätta antingen till personalen på arbetsplatsen eller direkt till Seure om man upplever dåligt bemötande.

– Den anställda ska antingen kontakta arbetsplatsen eller sedan direkt kontakta oss. Vi har en egen skyddsomsbudsman som ansvarar för att trygga de anställdas arbetstrygghet, säger Liimatainen.

Liimatainen berättar att Seure dagligen jobbar med att försöka säkerställa att deras anställda får en trygg arbetsmiljö bland annat genom diverse stödmaterial.

– Vi samarbetar också med våra kunder, det vill säga daghemmen och andra enheter, och för en aktiv diskussion om hur vikarier ska bemötas. Det är ytterst viktigt att den anställda får tillräckligt med stöd och vägledning. Speciellt när den allmänna diskussionen om branscherna är så negativ, säger Liimatainen.

I år har Seure också börjat satsa ytterligare på att vara i direkt kontakt med de anställda. Enligt deras senaste mätningar har de anställdas upplevelser om hur de blivit bemötta gått mot en positiv riktning, säger Liimatainen.

”Allas insats inom småbarnspedagogiken är viktig”

Under 2022 jobbade över 40 procent av Seures anställda inom småbarnspedagogik.

Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken i Helsingfors, tycker att bemötandet av all personal inom småbarnspedagogiken är viktigt. Enligt henne är introduktionen till arbetet en stor del av det.

– Varje enhet måste ta ansvar att bemöta korttidsvikarierna väl. Det är väldigt viktigt att de som kommer in på korttidsvikariat, eller också för en längre tid, får ett bra bemötande och en bra introduktion till arbetet. Allas insats inom småbarnspedagogiken är viktig, säger Tirronen.

Via bemanningsbolagens digitala verktyg ser daghemsföreståndarna i realtid vem det är som har bokat det lediga arbetsskiftet, berättar Tirronen.

– Daghemsföreståndarna kan sedan kontakta de anställda som gör inhopp i förväg och berätta om gruppen där de kommer att arbeta. Enkla digitala verktyg gör det lättare att ha kontakt med korttidsanställda, vilket underlättar hela verksamheten, säger Tirronen.