Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Borde alla Finlands minkar avlivas för att förhindra att fågelinfluensan sprids till oss människor? Den övervakande myndigheten är avvaktande

Döda minkar ligger på galler.
Bildtext Döda minkar ligger på galler.
Bild: EPA-EFE/Mads Claus Rasmussen

En dansk virolog kommenterade till Yle på tisdagen att det snart skulle kunna vara skäl att alla Finlands minkar avlivas. Men på Livsmedelsverket förhåller man sig avvaktande och konstaterar att det är ett politiskt beslut.

Hittills har fågelinfluensa upptäckts på 25 pälsfarmer i Finland, och på de farmerna har alla minkar avlivats eller så kommer de att avlivas. Det är främst måsar som tros ha spridit smittan dit.

Terhi Laaksonen som är direktör på Livsmedelsverket berättar ändå att dödsfallen bland måsar har blivit färre den här månaden jämfört med i juli, eftersom skrattmåsarna har flyttat till sydligare länder inför vintern.

– Med andra ord lugnar sig epidemin just nu, konstaterar hon.

Minkar har lungor som liknar människornas

Det finns inga säkra bevis på att fågelinfluensan skulle ha smittats från mink till mink, men det är fullt möjligt. På vissa pälsfarmer har många minkar konstaterats ha fågelinfluensa, och man vet att fågelinfluensan har muterat på fem farmer.

– Det handlar alltså om mutationer som gör det lättare för viruset att anpassa sig och sprida sig i celler hos däggdjur, påpekar Laaksonen.

Minkar har också lungor som liknar de vi människor har.

Politiskt beslut att avliva alla minkar

Däremot bedöms inte risken för att vi människor ska smittas ha ökat i det här skedet. Om fågelinfluensan fortsätter mutera bland minkar så ökar risken ändå - men hur mycket, ja det är sedan en svår fråga som experterna inte har svar på - åtminstone inte än.

– För att vi människor lättare ska kunna smittas så krävs det först en hel rad mutationer.

Terhi Laaksonen på Livsmedelsverket vill inte ta ställning till om det skulle vara bäst att avliva alla Finlands minkar. Hon säger att det är en politisk fråga - i praktiken är det riksdagen som borde avgöra frågan, för det krävs i så fall en lagändring.

– Om man vill att risken ska vara noll så borde minkarna avlivas på alla pälsfarmer i Finland, men om man står ut med en lite högre risk så är det här inte nödvändigt, kommenterar hon.

Om en människa insjuknar ändrar allt

Riksdagsledamöter från Vasa valkrets som Svenska Yle talade med på tisdagen var ändå inte för att avliva alla minkar i landet i förebyggande syfte.

Laaksonen säger att myndigheterna har börjat göra undersökningar på alla pälsfarmer - till exempel genetiska undersökningar. De kan så småningom ge tydligare svar på vad det skulle löna sig att göra.

Och om en människa i Finland skulle smittas så kunde det åtminstone tala för att mer radikala åtgärder är nödvändiga, säger hon.