Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kronoby hissar prideflaggan nästa år

Nästa år kommer också Kronoby att prideflagga. Det beslöt kommunstyrelsen på måndagen.

Frågan om prideflaggning aktualiserades efter att Malin Åminne (SFP) i somras lämnade in ett initiativ i frågan.

Saken har nu behandlats i kommunstyrelsen som enhälligt beslöt att gå in för att hissa regnbågsflaggan nästa sommar.

– Det fanns nog egentligen inget kontroversiellt i den här frågan, säger kommundirektör Malin Brännkärr.

– Det är klart att prideflaggan alltid väcker en del känslor både för och emot, men vi tycker det är viktigt att signalera att vi behandlar alla med respekt, säger Brännkärr.

Relaterat

Ännu inget beslut om fler parkeringsplatser vid Bennäs tågstation

Pedersöre föreslår att det byggs en ny parkeringsplats för mellan 70 till 90 fordon vid tågstationen i Bennäs.

Kostnaderna skulle delas mellan Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Larsmo och Kronoby.

Igår måndag tog stadsstyrelsen i Jakobstad ställning till förslaget och beslöt enhälligt återremittera ärendet.

– Beredningen var aningen kort. Vi ska kontrollera hur kostnaderna har fördelats tidigare, säger stadsdirektör Anne Ekstrand.

Enligt förslaget skulle Jakobstad stå för cirka 107 000 euro av de totala kostnaderna på ungefär 250 000.

Takstolar

Fortsatt tufft för byggbranschen – Teri-Hus lägger ner verksamheten

Nedskärningen berör samtliga 25 anställda.

Karleby kan förse sina grannkommuner med vatten

Invånare i Jakobstad, Pedersöre, Kronoby och Larsmo kan få sitt vatten från Karleby i framtiden. Det är tanken med ett regionalt samarbetsprojekt som är under planering.

Fram till den sista november kan kommuner söka statsunderstöd för projekt som förbättrar säkerheten inom vattenförsörjning och samarbetet mellan olika vattenverk.

Direktionen för Karleby Vatten godkände i slutet av oktober att staden kan fungera som ledare för ett regionalt projekt. Nu har man fört diskussioner med de övriga kommunerna.

För Jakobstads del skulle samarbetet innebära att man övergår från att använda ytvatten ur Esse å till att använda grundvatten ur täkter i Karleby. Vattenkvaliteten i Esse å har varit dålig en längre tid.

Direktionen för Jakobstads Vatten behandlar ärendet på sitt möte på torsdag.

Röd tegelbyggnad.

Andelsbankerna i Kronoby, Pedersörenejden och Purmo planerar sammanslagning

De slutgiltiga besluten fattas under våren.

Huvudkontoret vid Mirka i Jeppo.

Boliden Karleby överlägsen etta – tvåa i inkomstligan är KWH-koncernen

Högt upp på den österbottniska företagslistan över beskattningsbar vinst kommer också elbolaget Herrfors i Jakobstad och OK Indrivning i Vasa.

Kebap-annos

Förpackningsmaterial och kebab i inkomsttoppen i Österbotten

Fjolårets inkomster har publicerats av Skatteförvaltningen. I toppen i Österbotten hittas bland andra Rani Plasts ägare och en kebabföretagare. I Mellersta Österbotten toppas listan av två mjukvaruföretagare.