Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Gynekolog i Jakobstad känner sig utsatt på grund av sin hudfärg: ”Jag har inte medvetet gjort något fel”

Uppdaterad 29.08.2023 21:36.
Bild av en skylt i ett sjukhus.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Missnöjda patienter måste anmäla för att man ska kunna utreda vårdfel. Det säger en av gynekologerna vid Malmska sjukhuset efter att kvinnor pekat ut honom för felställda diagnoser, smärtsam behandling och uppmaningar till abort.

Då Yle Österbotten ringer upp den utpekade gynekologen visar det sig att han är medveten om kvinnornas anklagelser.

Två anmälningar av allvarlig karaktär har nyligen lämnats in till Österbottens välfärdsområde, som nu startat en intern utredning. Utöver detta har mannen av sina chefer även informerats om den pågående mediabevakningen och den diskussion som startats i en Facebookgrupp för kvinnor i Österbotten.

Eftersom den myndighetsprocess som startat fortfarande pågår väljer Svenska Yle att inte uppge gynekologens namn. Mannen har ändå villigt låtit sig intervjuas och säger att han vill få återge sin syn på saken.

Mannen uppger att han är utbildad till specialist i gynekologi och förlossning i Tyskland, där han även arbetat i 17 år. Därefter flyttade han till Finland och har nu jobbat som gynekolog i Jakobstad i 22 år.

Han är övertygad om att han gjort ett gott arbete.

– Jag har gjort mitt bästa för att hjälpa kvinnor i nejden och jag tror att de flesta av mina patienter har varit nöjda, säger han.

Mannen jobbar numera deltid, 80 procent. Han har endast en stadigvarande kollega inom gynekologin på Malmska sjukhuset, men mot denna läkare riktar de kvinnor som Yle Österbotten intervjuat inga anklagelser eller klagomål.

Den utpekade gynekologen säger att det hela känns som illvillig ryktesspridning.

– Jag har hört att det går rykten. Vi råkar vara utlänningar vi som jobbar här. Jag är inte bara utlänning, jag har också annan hudfärg. Jag har många gånger fått problem på grund av min hudfärg. Så jag antar att det här beror på min bakgrund.

Men det finns nu flera kvinnor som riktar anklagelser uttryckligen mot dig och det är allvarliga anklagelser. Hur kommenterar du det?

– Vad betyder allvarliga?

Man talar till exempel om att du har orsakat smärta som kunde ha undvikits genom att ge mera bedövning, man talar om att man har känt sig pressad till att genomgå medicinsk abort. Hur vill du bemöta detta?

– Sådana anklagelser kan de göra via Valvira. Valvira kontrollerar om sådana misstag har blivit gjorda. Jag måste ha fakta på vilken patient som fått sådan felvård, så jag ber att de klagar via Valvira.

Och om en kvinna som kommer till din mottagning är överviktig, hur talar du med henne om hennes övervikt?

– Jag tror jag gör det försiktigt eftersom det är känsligt. Jag tror inte att jag har sagt att du är för fet, jag tror att jag har varit saklig. Jag ger råd om hur man kan göra med övervikt, för mycket övervikt är ett problem inom gynekologi. Jag försöker förklara vad problemet blir med mycket övervikt, om man vill bli gravid och om man vill föda barn och allt sådant.

Vill se fakta på bordet

Mannen säger att han är beredd att ta ansvar om han gjort misstag. Han påpekar att det kräver att han får alla fakta på bordet. Vilken identitet har kvinnan, vad står det i patientjournalen och har någon annan läkare ställt en annan diagnos.

– Då kan man se alla detaljer och det finns experter som kan se vad jag har gjort för fel. Och om det finns fel så måste man ta ansvar för det. Jag tar ansvar om jag har gjort misstag. Annars är det bara rykten.

Han betonar att alla läkare kan göra misstag, ibland med allvarliga konsekvenser.

– Men jag har inte medvetet gjort något fel för att skada en patient eller för att ställa fel diagnos.

Hur ser du på utredningen som startats av välfärdsområdet?

– Ja, det är på gång, men vad kan jag göra åt det? De har ringt från Vasa och vi har samtal på fredag. Jag får vänta och se och hoppas de kommer med fakta. Nu på förhand kan jag inte säga mer.

– Men jag tror inte att jag har gjort feldiagnoser här under 22 års tid, det finns nog övervakning från myndigheterna. Det går inte att man gör misstag hela tiden.

Mannen säger att han tidigt visste att han ville bli gynekolog.

– Jag tror att jag är gynekolog i hjärtat eftersom jag tyckte om min mamma, det är orsaken till varför jag blev gynekolog. Men mitt yrke är känsligt. Det kommer nära livet. Och det kommer hela tiden nya liv. Jag tror jag har gjort mitt bästa för att hjälpa kvinnor, och då vi har haft förlossningar här har många barn kommit till världen med hjälp av mig. Då vi har haft förlossningar har jag gjort mitt bästa för att hjälpa kvinnor i nöd.

Mannen var en av de läkare som engagerade sig stort i kampen för att bevara förlossningsverksamheten vid Malmska sjukhuset. År 2014 lades den ändå ner. Nu går han snart i pension, säger han.

– Nu är jag i slutet av mitt yrkesliv och jag hoppas jag slutar i lugn och ro. Kanske de som är besvärade då kan vara lugna, kanske de får någon annan läkare.

– Själv har jag många positiva erfarenheter, annars skulle jag inte ha fortsatt jobba här.