Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländska kvinnor utsätts oftare för våld än män – särskilt i nära relationer

Närbild av en kvinna med blåtira.
Bildtext Färska siffror från Statistikcentralen visar att kvinnor oftare utsätts för våld i nära relationer, antingen av en nuvarande eller tidigare partner. Bildsättningsbild.
Bild: Kris Olin / AOP

Nästan 60 procent av finländska kvinnor har varit med om fysiskt våld, sexuellt våld eller hot. Samma siffra bland män är 46 procent, visar nya siffror från Statistikcentralen.

Statistikcentralens nya undersökning med fokus på våld och våld i nära relationer visar att det finns stora skillnader i typen av våld som kvinnor och män* utsätts för.

Kvinnor utsätts oftare för regelbundet och mer våldsamt våld, medan det våld som män utsätts för ofta handlar om engångsföreteelser.

Upplevelser av sexuellt våld är vanligast bland kvinnor i åldern 16–34 år, av dem har hälften utsatts för sexuellt våld åtminstone en gång

Henna Attila, överaktuarie

57 procent av kvinnor i åldern 16–74 år har någon gång utsatts för fysiskt våld, sexuellt våld eller hot.

Bland män i åldern 18–74 år är siffran 46 procent.

Män utsätts oftare för psykiskt våld av en partner

Mer än var tredje, 34 procent, kvinna har varit med om våld i en nära relation, antingen av en nuvarande eller tidigare partner. Samma siffra bland män är 18 procent.

Kvinnor och män utsätts också för olika typer av våld i nära relationer. Män utsätts betydligt oftare för psykiskt våld än fysiskt våld.

”Undersökningen visar tydligt hur våld i nära relationer sällan handlar enbart om enskilda fysiska handlingar. Fler än nio av tio personer som upplevt fysiskt våld från en partner har också upplevt känslomässigt våld i relationen”, säger överaktuarie Miina Keski-Petäjä i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar också att personer som utsatts för våld i barndomen ofta också utsätts för våld i andra skeden av livet.

Exempelvis två tredjedelar av kvinnor och män som fallit offer för våld som barn har upplevt våld i nära relationer senare i livet.

Hälften av kvinnorna har upplevt sexuellt våld

Utanför parförhållanden är fysiskt våld och hot de vanligaste typerna av våld som män utsätts för, medan sexuellt våld är den vanligaste typen av våld bland kvinnor.

I de flesta fall är gärningsmannen en okänd man. Kvinnor utsätts oftare för våld av manliga bekanta, exempelvis släktingar, jämfört med män.

Överaktuarie Henna Attila konstaterar att sexuellt våld ofta orsakar svåra fysiska och psykiska skador hos offret.

”Upplevelser av sexuellt våld är vanligast bland kvinnor i åldern 16–34 år. Av dem har hälften utsatts för sexuellt våld åtminstone en gång”, säger Attila.

Mer än varannan kvinna har upplevt sexuella trakasserier i arbetslivet. Bland män är det här betydligt mer ovanligt.

Speciellt kvinnor som jobbar inom vården och handeln har upplevt sexuella trakasserier. I de flesta fall är gärningsmannen en kund.

*Undersökningen fokuserar enbart på de binära könen, kvinnor och män, eftersom så få ickebinära deltog i undersökningen, enligt Statistikcentralen.

Här kan du söka hjälp om du själv utsätts för våld eller om någon du känner lever i en våldsam relation