Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nya regler planeras för pälsfarmer – syftet att förhindra fåglar från att komma in på farmerna

Två vita minkar i bur på pälsfarm.
Bild: Janne Järvinen / Yle

För närvarande finns det pälsfarmer där vilda fåglar kan komma åt pälsdjurens foder, och ingen lag tvingar farmer att förhindra detta. Den förordning som håller på att utarbetas kan förändra situationen.

Jord- och skogsbruksministeriet planerar en förordning som skulle ålägga pälsuppfödare att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar från vilda djur till pälsdjur.

– Ärendet har bedömts som viktigt, så nu börjar vi fundera på det, säger Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef på ministeriet.

En förordning är ett dekret som förtydligar eller kompletterar lagen. I detta fall skulle förordningen utfärdas med stöd av paragraf 17 i lagen om djursjukdomar som kan ålägga verksamhetsutövare att vidta ”åtgärder för att förhindra att djuren i anläggningen smittas av vilda djur”.

Än så länge finns det ingen sådan lag eller förordning som kräver skyddsåtgärder på pälsfarmer. Pälsproducenternas skyldigheter fastställs i EU-förordningen, som är mycket generell till sin karaktär.

Fågelinfluensan sprids i finländska pälsfarmer just för att fåglarna på vissa farmer kommer i kontakt med djurburar. Fåglar lockas till farmerna av pälsdjurens foder.

I skrivande stund har fågelinfluensan upptäckts vid 25 finländska pälsfarmer. Det senaste fallet är från Kauhava.

Livsmedelsverket varnade för risken redan i mars

De bristfälliga skyddsåtgärderna på pälsfarmerna är ingen nyhet. Det framgick till exempel i en rapport som Livsmedelsverket publicerade i mars.

Men enligt Aaltonen kommer den planerade förordningen inte att träda i kraft genast.

– Det kommer att ta månader. I första hand har man tänkt att den ska användas för att förbereda inför nästa säsong.

I pälsdjurspopulationen kan nästa pandemi utvecklas smygande, till exempel med ett muterat influensavirus.

Livsmedelsverkets rapport, mars 2023

Förordningen skulle sannolikt innebära att pälsdjursuppfödare måste göra mer än i dag för att förhindra att fåglar kommer i närheten av djurburarna. Det kan också innebära dyra renoveringar.

– Om det krävs strukturella förändringar för pälsfarmerna måste farmerna få en rimlig övergångstid, säger Laaksonen.

Fågelinfluensa, som sprids bland finländska fåglar på sommaren, smittar inte till människor. Oron är att fågelinfluensa skulle spridas bland pälsdjur och viruset skulle mutera och bli smittsamt för människor.

Mest orolig är man för minkar, eftersom deras andningsorgan liknar människans.

Livsmedelsverket har beordrat att alla minkar avlivas på farmer där fågelinfluensa har påträffats.

Texten är en översättning och bearbetning av Yle Pohjanmaas text Turkistarhoille suunnitteilla uusia velvoitteita: tavoitteena estää lintujen pääsy tarhoihin.