Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Expert kritisk inför budgetförhandlingar: ”Jag undrar om regeringen inser hur nedskärningarna hopas på samma personer”

En person från FRK packar in bananer i en påse.
Bildtext Samma personer kan vara beroende av flera olika stöd, och drabbas också om vårdkostnaderna stiger.
Bild: Juuso Stoor / Yle

Ekonomiprofessor Eva Österbacka säger att det finns ett behov av att minska underskottet, men ser risker med att minska bidragen kraftigt.

Regeringens mest centrala löfte har varit att få ordning på statsfinanserna och statens skuldsättning. Nu börjar höstens budgetförhandlingar som kommer att visa vad det innebär i praktiken.

På torsdag börjar Finansministeriets interna förhandlingar och på måndag ska ministeriet presentera sitt budgetförslag, som utgör grunden för regeringens egna budgetförhandlingar.

Det är inte bara nästa års budget som ska slås fast under hösten, utan också budgetramarna för de kommande fyra åren. Det handlar om ramar, eller ett slags tak, för utgifterna för hela regeringsperioden.

Budgetförhandlingarna steg för steg

”Nedskärningar kan drabba barn”

Enligt regeringen är nedskärningar att vänta då ekonomin ska balanseras. Eva Österbacka, professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi, säger att det finns ett behov av att balansera statsfinanserna på lång sikt.

– Både statsskulden och budgetunderskottet är onödigt höga, säger Österbacka.

Det gäller åtminstone om Finland vill följa EU:s budgetregler. Samtidigt har bland annat coronapandemin fått EU att lätta på kraven. Enligt Österbacka är behovet att balansera ekonomin inte akut.

Eva Österbacka.
Bildtext Eva Österbacka, professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi, säger att det finns ett behov av att balansera statsfinanserna på lång sikt.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Samtidigt planerar regeringen kraftiga nedskärningar i den sociala tryggheten, bland annat i bostadsbidraget.

– Det finns risk för att de som lever på stöd får stora ekonomiska svårigheter. Nivån på stöden är inte alls höga. Det är viktigt att minnas att det inte handlar om enskilda individer, utan om en ganska stor grupp. Vi vet också att många barn lever i familjer som har behov av stöd, så det kan också drabba barn.

Dessutom blir regeringens sits inte lättare av att den ekonomiska utvecklingen ser svag ut. Samtidigt har inflationen lett till högre räntor också för staten.

– De högre ränteutgifterna är en belastning, säger Österbacka.

Flera bidrag kan minska för samma personer

Vertti Kiukas, generalsekreterare för Soste Finlands social och hälsa, är oroad över att nedskärningarna i olika stöd kommer att drabba samma personer. Soste är en paraplyorganisation för 230 social- och hälsovårdsorganisationer.

– Jag undrar om regeringen verkligen inser hur nedskärningarna hopas på samma personer, som får arbetslöshetsunderstöd, bostadsbidrag och som också drabbas om avgifterna för vården stiger, säger Kiukas.

Vertti Kiukas fotograferad utanför Sostes lokal i Helsingfors.
Bildtext Vertti Kiukas är oroad över hur det går med organisationernas finansiering, efter att systemet med Veikkauspengar avslutas.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Enligt Kiukas verkar regeringen anse att arbetslöshet är kopplat till lathet, och då kommer nedskärningarna att öka sysselsättningen.

– Samtidigt är arbetsgivarnas budskap att det finns jobb. Problemet är att de arbetslösa finns på fel ställe, har fel utbildning eller är för sjuka för att arbeta. Ingen av nedskärningarna löser de här problemen.

”Välfärdsområdena behöver pengar för att bli effektivare”

Social- och hälsovårdskostnader är en central fråga, eftersom de utgör en så stor del av statens kostnader. Regeringen har uppgett att välfärdsområdenas finansiering inte ska skäras ner, men att kostnadsökningen ska begränsas.

– Vi håller med regeringen om att vården kunde göras mer effektiv. Välfärdsområdena grundades för att vård ska kunna ges mer effektivt i ett tidigt skede. Men om områdenas finansiering inte höjs tillräckligt mycket så finns det mindre möjlighet att satsa på effektivare vård. Om de bara lever ur hand i mun så gäller det bara att försöka klara av vardagen, säger Vertti Kiukas.

För Sostes medlemsorganisationer är tredje sektorns finansiering en av de absolut största frågorna. Veikkausfinansieringen tar slut, och det ser inte ut som att den plan som slogs fast parlamentariskt kommer att hålla. Stora nedskärningar väntar organisationerna inom hälsosektorn.

– Det drabbar i slutändan människorna som organisationerna arbetar för, säger Kiukas.