Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Skolpsykologerna i de svenskspråkiga grundskolorna inleder ett nytt arbetssätt i Åbo – ska arbeta som inlärningsteam

Två kvinnor tittar åt sidan och ler.
Bildtext Linda Kuhlberg och Nilla Frankenhaeuser-Henry är båda positivt inställda till det nya arbetssättet.
Bild: Line Rehn / Yle

Från och med höstterminen ska de svenskspråkiga skolpsykologerna arbeta inom ett inlärningsteam. Teamet ska träffas regelbundet och utnyttja sin samlade kompetens för att fundera på olika fall.

Att rekrytera svenskspråkiga skolpsykologer har varit ett problem i Åbo. Skolpsykologernas arbete kan också vara mycket ensamt och arbetstempot är krävande.

För att lösa problemet tillförs ett nytt arbetssätt som ska öka samarbetet mellan de svenskspråkiga skolornas skolpsykologer och därmed minska känslan av ensamhet och öka utbytet av kunskap mellan dem. Arbetssättet innebär att skolpsykologerna från och med hösten ska arbeta inom inlärningsteam.

Skolpsykologen Nilla Frankenhaeuser-Henry, som jobbar för Sirkkala skola och smågrupper i samtliga svenska grundskolor i Åbo, ser positivt på det nya arbetssättet.

– I teamet funderar vi tillsammans på frågor kring inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter eller problem med de sociala färdigheterna, så att eleven får den bästa kartläggningen eller utredningen som möjligt, säger Frankenhaeuser-Henry.

Skolpsykologen Linda Kuhlberg, som jobbar för S:t Olofsskolan och Braheskolan instämmer med Frankenhaeuser-Henry.

– Genom att konsultera med varandra ökar också vår expertis gällande utredningarna, säger Kuhlberg.

”Att vara del av ett inlärningsteam gör att skolpsykologer är mindre ensamma i sitt jobb”

Målet med att skolpsykologerna arbetar i inlärningsteam ska göra så att färre elever behöver vänta på att träffa skolpsykologen. Utöver det ska alla elever inom de svenskspråkiga grundskolorna som uppfyller utredningskriterierna garanteras en psykologisk utredning, oberoende av om skolområdet har en egen skolpsykolog.

Att minska på ensamheten bland skolpsykologer är också ett av de stora målen.

– Att vara del av ett inlärningsteam gör att skolpsykologer är mindre ensamma i sitt jobb, då man hör till en helhet och har glädjen att träffa varandra, säger Nilla Frankenhaeuser-Henry.

Inlärningsteamet ska träffa varandra en gång i veckan, vilket gör skolpsykologernas arbete mer varierande. Att arbeta tillsammans för att minska på de långa köerna för att besöka skolpsykologen är viktigt, konstaterar både Frankenhaeuser-Henry och Kuhlberg. Ibland har köerna varit 1-3 år långa.

Alla får samma möjlighet att få en utredning

Det nya arbetssättet ska främja tillgängligheten för eleverna att få besöka skolpsykologen.

– Alla svenskspråkiga skolor får samma information om hur det nya arbetssättet fungerar och det är samma linje för alla, vilket innebär att alla hamnar i samma kö och då blir det ingen konkurrens mellan de olika skolorna. Alla får samma möjlighet att få en utredning, säger Kuhlberg.

Behovet av skolpsykologer är stort, något som beror på många faktorer. Covid-19-pandemin har orsakat både höjd oro och social ångest för många elever. Skolfrånvaron har också ökat efter att distansundervisningen tog slut.

– Behovet av skolpsykologer kan också bero på den nuvarande läroplanen som är mycket krävande och ställer höga krav på barn och unga. Många blir belastade av läroplanens krav, säger Kuhlberg.

Diskussion om artikeln