Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ros för billiga biljetter, ris för tidtabeller och uteblivna bussar – så här gick Bosses första sommar i Raseborg

Uppdaterad 01.09.2023 08:35.
Två kvinnor och en man framför en busshållplats.
Bildtext Teresia Bergholm, Nina Sointu och Henri Nevakivi önskar respons av passagerarna så de kan förbättra kollektivtrafiken.
Bild: Veronica Gillberg / Yle

Raseborgs stad tog i bruk biljett- och betalningssystemet Waltti i början av juni. Övergången till Waltti medförde också en reform av hela kollektivtrafiken i staden.

I början av juni fick kollektivtrafiken i Raseborg namnet Bosse. På tre månader har Raseborgs stad tagit i bruk 20 olika system för att kunna övergå till Waltti.

– Vi har tagit jättestora steg på jättekort tid. Det har varit intressant för vi har varit i kontakt med andra städer som också tagit i bruk Waltti och för dem tog det ett och ett halvt till två år. För oss tog det några månader, säger Nina Sointu, projektledare för kollektivtrafiken Bosse.

När man förändrar och förnyar någonting uppkommer det problem och dem har vi justerat, och kommer att justera

Nina Sointu

Inte helt problemfritt

Men Pojobon Tanja Is-Selin har stött på problem när hon och hennes familj använt sig av Bossebussarna. Problemen har bestått av bland annat svårigheter för sonen att betala på bussen, felaktiga tidtabeller, långa väntetider och bussar som aldrig dykt upp.

Inom staden är tjänstemännen ändå nöjda med hur Bosse har fungerat. De har fått positiv respons för de billiga bussbiljetterna, men också önskemål om förändring gällande bland annat busstidtabellerna.

– När man förändrar och förnyar någonting uppkommer det problem och dem har vi justerat, och kommer att justera, säger Sointu.

Skylt för busshållplats, övre skylten har blått botten med vit buss, nedre gult botten med svart buss.
Bildtext I somras tog staden i bruk biljett- och betalningssystemet Waltti och gav samtidigt Raseborgs kollektivtrafik namnet Bosse.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Tidtabellerna har justerats efterhand för att bättre passa ihop med tågtidtabeller och passagerares arbetstider. Men det är inte helt lätt att få tidtabellerna att gå ihop på ett så stort område som Raseborg.

– Det är utmanande att ordna så att bussarna vänder i Ekenäs och kommer tillbaka till Karis för att möta tågen. Det tar 25 minuter att köra en väg så det är lite problematiskt, säger Henri Nevakivi som är stadens logistiker.

Det är lite trist att det varit opålitligt

Tanja Is-Selin

Tanja Is-Selin använde sig av kollektivtrafiken för att ta sig till jobbet men efter att Bossebussarna kom har busstiderna inte gått att kombinera med hennes arbetstider på ett bra sätt.

– Det är ganska besynnerligt att jag inte har kunnat kombinera mina arbetspass med busstiderna. Förut hade jag justerat mina arbetstider med en halvtimme för att kunna ta kollektivtrafiken och slippa bilen, men nu är det helt omöjligt att göra så för det skulle bli alltför långa dagar, säger Is-Selin.

Is-Selins 15-åriga son har ibland stått och väntat på Bossebussar som aldrig kommit. För Is-Selin har det betytt att hon varit tvungen att ringa runt för att hitta ett sätt för sonen att ta sig hem till Bollsta.

Jag önskar att det fanns lite spelöga hos chaufförerna så att de skulle hjälpa passagerarna att åka de här bussarna

Tanja Is-Selin

Staden vill åtgärda missar

Raseborgs stad är medveten om att vissa bussar inte kört de rutter de borde ha kört. De har följt upp all respons de fått om bussar som inte kommit enligt tidtabellerna och vid behov varit i kontakt med dem som kört bussarna. Det har bland annat kommit in respons om att vissa chaufförer inte kört via sjukhuset fast de borde ha gjort det.

– Det har varit bråttom i kalendern och då har chauffören frågat om någon i bussen skulle till sjukhuset och när ingen skulle dit har chauffören fattat beslutet att spara tid genom att inte åka där via, berättar Teresia Bergholm som är turism- och kollektivtrafikassistent inom Raseborgs stad.

Men i de fallen har staden varit i kontakt med dem det berör och sagt att de framöver ska köra via sjukhuset om det står så i kalendern.

– Hur ska du våga använda bussen om du vet att du har en läkartid eller måste till jobbet och du sedan blir två timmar försenad för att bussen aldrig kommer? Det är lite trist att det varit opålitligt, säger Is-Selin.

En kvinna.
Bildtext Tanja Is-Selin tycker att det är trist att Bosse-bussarna inte varit pålitliga.
Bild: Veronica Gillberg / Yle

Sointu säger att det är frågan om enstaka fall då bussarna inte kommit och att de har reagerat på all respons de fått och varit i kontakt med chaufförerna. Därför tycker hon nog att det ska gå att lita på att Bossebussarna kommer enligt tidtabellerna.

– Vi kan nu också följa bussen och se om den kör på busslinjen eller om den av någon orsak har avvikit från den. Därför blir bussarna allt pålitligare för varje vecka. Jag skulle inte slopa användningen av dem bara för att bussen uteblivit några gånger, säger Sointu.

Hon säger också att det är viktigt att människor hör av sig om det är något strul med bussarna så att de kan göra något åt det. De ser inte själva vad som händer på bussarna ute i trafiken så de behöver få respons för att kunna åtgärda problemen.

Den fina framtidsbilden i våra vilda fantasier är att man skulle kunna bo i de här stora byarna och klara sig utan bil

Nina Sointu

Tar inte emot kontanter

På Bossebussarna tar inte heller chaufförerna emot kontantbetalning. För barn som kanske inte har ett eget betalkort eller en mobiltelefon de kan betala med, har det inneburit att de inte kunnat åka med Bossebussarna.

– Min pojke som är 15 år har inte alltid haft pengar på sitt betalkort och appen på telefonen har han inte kunnat betala med eftersom han inte har bankkoder eller Mobile pay, berättar Is-Selin.

Busschauffören vägrade släppa Is-Selins son ombord på bussen då han inte hade något annat än kontanter att betala med. Busschauffören hjälpte inte heller sonen genom att berätta var han kunde köpa biljetter utan bad honom bara att kliva av bussen.

Om barnet tappar bort kontanterna är de försvunna, men har barnet ett Bossekort och tappar bort det får de pengarna tillbaka

Nina Sointu

– Jag önskar att det fanns lite spelöga hos chaufförerna så att de skulle hjälpa passagerarna att åka de här bussarna. Det är ganska viktigt med kundservice. Och om det är frågan om ett barn så låt barnet åka med bussen, säger Is-Selin.

Sointu berättar att man valt att inte ta emot kontanter på Bossebussarna bland annat för att det är bättre om barnen har Bossekortet där föräldrarna kan ladda ett värde barnen kan åka för.

– Om barnet tappar bort kontanterna är de försvunna, men har barnet ett Bossekort och tappar bort det får de pengarna tillbaka, säger Sointu.

Det är också säkrare för chaufförerna att köra bussarna utan att ha en massa kontanter på sig.

Kollektivtrafikreformen i Raseborg befinner sig nu i fas två. Efter det följer fas tre, fyra och fem.

– Den fina framtidsbilden i våra vilda fantasier är att man skulle kunna bo i de här stora byarna och klara sig utan bil. Att kollektivtrafiken på riktigt skulle fungera så att man kommer till alla ställen under de tider man vill, säger Sointu.

Diskussion om artikeln