Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Avhandling om ungas läslust bekräftar det många anat: unga tycker det är tråkigt att läsa

En ung kvinna tittar leende in i kameran invid en monstera med stora gröna blad.
Bildtext Lotta-Sofia La Rosa blev intresserad av att undersöka ungas läsintresse när hon jobbade som lärare i modersmål och litteratur i årskurserna 7–9.
Bild: Kati Turtola / Yle

Många unga läser aldrig böcker. Enligt en litteraturlärare som doktorerar på fenomenet kan unga ha lägre tröskel att lyssna på ljudböcker och eventuellt hitta läsintresset den vägen.

Unga tycker att läsning är tråkigt, visar en färsk avhandling. Pedagogie magister Lotta-Sofia La Rosa har undersökt åttondeklassares läsintresse i en föränderlig bokkultur.

Det här är den första finländska undersökningen som också tittar närmare på nya former av böcker: e-böcker och ljudböcker.

Ingen skillnad mellan flickor och pojkar

I stället för att fråga lärare eller andra vuxna ville La Rosa ta reda på vad de unga själva har att säga om orsakerna till att de inte är intresserade av att läsa böcker.

– Man kan inte säga att alla unga avskyr att läsa, men enligt de flesta är det tråkigt att läsa och de läser sällan eller aldrig. Det här gäller både flickor och pojkar.

Resultatet av undersökningen visar att unga inte är intresserade av att läsa långa texter eftersom telefoner och annan teknik intresserar dem mera.

Istället för att läsa berättelser får unga upplevelser till exempel via spel, sociala medier och tv-serier.

– Många svarade att det kräver ansträngning om man måste läsa en bok. Man måste föreställa sig allting själv och det kan kännas oöverstigligt för den som inte är van att läsa.

Unga pratar sällan om böcker

La Rosa har också undersökt de sociala aspekterna av läsande. Unga pratar sällan med varandra om böcker – fyra av fem talar aldrig med sina vänner om böcker.

Endast hälften av dem som läser på fritiden upplever att de får stöd eller uppmuntran för sitt intresse.

– De unga som är intresserade av att läsa tror att deras kompisar är negativt inställda till läsning, säger La Rosa.

Lotta-Sofia La Rosa tänker gå vidare med sin forskning genom att undersöka läsning som social aktivitet.

Ljudböcker ger en möjlighet

Genom sin forskning har La Rosa upptäckt att även om det talas mycket om ljudböcker i media är de fortfarande ganska okända bland ungdomar.

Hon tror att ljudböckerna har en möjlighet att med låg tröskel locka in unga i litteraturens värld. La Rosa tycker ändå inte att man ska göra sig alltför positiva föreställningar om ljudböckernas effekt.

– Man kan inte säga att ljudböckerna kommer att lösa hela problemet med läslust, men enligt mig borde man oftare lyfta fram dem som ett alternativ exempelvis i skolorna.

Lotta-Sofia La Rosa disputerar för doktorsgraden vid Helsingfors universitets pedagogiska fakultet fredagen den 25 augusti.

Det här är en översättning och bearbetning av Kati Turtolas artikel Väitös nuorten lukuhaluista vahvistaa tutun havainnon: nuorten mielestä lukeminen on tylsää. Översättningen är gjord av Erika Rönngård.

Diskussion om artikeln