Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

”Inte lämpligt att patienten tar med en egen lyftanordning” – JO reagerar efter Svenska Yle-artikel

Äldre man som står framför en patientlyft.
Bildtext Så här ser den lyftanordning ut som Martin Gardberg tog med sig till hälsostationen. Bilden är från november 2021.
Bild: Christoffer Gröhn / Yle

Biträdande justitieombudsmannen reagerar nu på att vårdcentraler i Esbo inte kunnat lyfta patienter i rullstol upp på britsen. Svenska Yle rapporterade om det här 2021.

Biträdande justitieombudsmannen Maija Sakslin har på eget initiativ utrett frågan efter ett klagomål och efter Svenska Yles artikel från november 2021.

I artikeln berättade Martin Gardberg att han tvingades frakta med en egen lyftanordning varje gång han besökte vårdcentralen med sin rullstolsburna fru.

– Jag kunde inte själv lyfta henne efter min hjärnblödning och personalen lyfte henne några gånger men sedan blev det stopp. Staden hänvisade till säkerhetsskäl och hänvisade oss till en annan vårdcentral, säger Martin Gardberg.

Situationen löstes genom att Gardberg tog med sin egen lyftanordning till vårdcentralen. Den behövdes varannan månad när ett ingrepp gjordes på hans fru som krävde att hon låg på britsen.

Fem av elva hälsostationer har patientlyft

Esbo stad har svarat biträdande JO med att man under 2022 skaffat patientlyft till fyra vårdcentraler. Dessutom förutsätts att vårdcentralen i Esbo centrum som drivs privat ska ha en patientlyft.

Enligt staden är alla elva vårdcentraler tillgängliga.

JO har också begärt att HUS Diagnostikcentrum utreder situationen gällande patientlyft.

Av 51 verksamhetsenheter i Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen har fyra en egen patientlyft, medan 23 lånar ut en och i 23 enheter finns inte möjlighet att använda lyftanordning.

”Alla ska kunna använda tjänsterna”

Biträdande JO konstaterar att man bör ta tillgängligheten i beaktande i all verksamhet och hänvisar till grundlagen och diskrimineringslagen.

”Tjänsterna inom den offentliga hälsovården är ämnad för alla invånare. Därmed ska alla kunna använda tjänsterna.”, skriver hon i beslutet.

”Jag anser att det inte är lämpligt att patienten själv tar med ett hjälpmedel som en lyftanordning. Det är särskilt problematiskt i de situationer där det handlar om stora hjälpmedel som är svåra att frakta”, skriver biträdande JO

Biträdande JO kräver utredning

Det går, enligt JO, inte att slå fast att personer med funktionsnedsättning har haft rätt att använda hälsovården i Esbo på ett jämlikt sätt och utan diskriminering. Esbo stad har inte gett någon förklaring till avsaknaden av patientlyft på vårdcentralerna.

Numera har ansvaret för vården övergått från Esbo stad till Västra Nylands välfärdsområde.

Välfärdsområdet ska före slutet av februari 2024 ge en utredning över vilka åtgärder man vidtagit för att förbättra tillgängligheten. HUS-sammanslutningen (tidigare Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt) ska göra det samma.

Diskussion om artikeln