Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Högt profilerade Borgå parkgata väcker såväl intresse, frågor som kritik: ”Det blir nog lite onödigt tätt”

Invånarpromenad i stadsmiljö.
Bildtext Invånarna bekantade sig med planerna för Borgå parkgata guidade av stadsplanerare Johannes Korpijaakko.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

På onsdagen ordnade staden en promenad i Näse där Borgå parkgata planeras. Invånarna ställde många frågor om hur stadsdelen i framtiden ska tjäna deras vardag, men var också skeptiska till byggmassan.

Den rätt motorledsaktiga infarten till Borgå, Västra Mannerheimleden, byter skepnad när Parkgatan blir verklighet om några år.

Planen heter Parkgata 1 och omfattar ett område i övre Näse, från Tolkisvägens korsning och nästan ända fram till korsningen mot Ensbacka. Onsdagen 23 augusti ordnade staden en guidad promenad i planområdet.

– Det behövs bostäder, men som granne tycker jag att det borde ha ordnats något skydd mot det här gamla området.

Det säger en av de 20 invånarna som deltog i promenaden.

Enligt detaljplaneförslaget ska det byggas flervåningshus längs den nuvarande Mannerheimleden som gränsar till Näsevägen.

Deltagaren önskar att man kunde anlägga till exempel en park som gräns mot småhusen och frontmannahusen från 1945.

Hur nära inpå kommer de nya planerade höghusen?

– Tvärs över gatan och det blir inte alltför långt ifrån. Nu har vi redan fyravåningshus hit neråt. Det blir nog onödigt tätt.

Grannen har däremot inga avsikter att anmärka mot planerna.

– Nej, jag bryr mig inte, jag har åren fulla och vet inte hur länge jag bor där mera.

Skiss över nytt bostadsområde.
Bildtext Nya flervåningshus planeras också längs Näsevägen, men invånare tycker att de är lite för massiva. Enligt planskissen byggs flera höghus längs den nya parkgatan.
Bild: Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen - NEMO arkkitehdit - Nomaji maisema-arkkitehdit

Enligt stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren är det viktigt att vandra runt med invånarna och prata om kommande projekt som innebär stora förändringar i stadsbilden.

– Vi hade en kväll med många deltagare och jag tycker att vi fick bra frågor. Jag kände igen många från tidigare promenader och träffar.

Mollgren beskriver vandringar i staden som modern växelverkan för att diskutera och vill att så många som möjligt deltar.

Dan Mollgren.
Bildtext Dan Mollgren önskar att invånarna deltar när staden ordnar vandringar i nya områden.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Under promenaden har deltagarna ställt frågor om bland annat korsningen till Hornhattula, affärslokalers storlek, dränering, parkeringsplatser och tidtabellen för när allt blir klart.

– Jag upplevde det som att vi idag hade många med som hade bekantat sig med planerna. Då känns det bra för då är man intresserad av stadsutvecklingsfrågor och i det här fallet parkgatan och det här projektet.

Mollgren lyfter dessutom invånarnas frågor om kollektivtrafiken och var busshållplatser placeras, något som måste fungera smidigt i framtiden.

Vilka frågor ser du som riktigt viktiga?

– Det var bra att vi kunde diskutera gatumiljön. Vi ska ju sikta på att vi får en modern och bra parkgata enligt namnet med trädrader, bra möjligheter att cykla och promenera, men också för fordonstrafiken. Jag tyckte att man såg det stora hela, inte bara fasader och formen på taken, säger Mollgren.

Är det här ett profilområde för Borgå stad?

– Det kan man säga och vi ska minnas att parkgatan står med i vår stadsstrategi så det är ett projekt som på många sätt berättar om våra mål om hållbar tillväxt och vi gör det genom att använda den infrastruktur vi redan har och förbättrar den, säger Mollgren.

Det innebär bland annat att bygga bostäder på bra ställen, koppla upp dem till parker samt cykel- och gångvägar.

Stadsutvecklingsdirektören hoppas att alla Borgåbor hittar någonting i projektet som berör dem.

– Jag har svårt att se att en sådan här gata kan förbises. Det kommer att beröra den som för sitt barn till dagis eller barnet som går till skolan och den som söker efter lämpliga bostäder. Det berör den som pendlar till arbetet i staden eller besökaren som ser Borgå för första gången.

Skiss över nytt bostdsområde.
Bildtext Flervåningshus ska leda besökare in till Borgå centrum längs den nya parkgatan.
Bild: Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen - NEMO arkkitehdit - Nomaji maisema-arkkitehdit

På det nya området ska det byggas omkring 22 500 våningskvadratmeter för cirka 500 invånare. Parkgatans vägarbeten påbörjas tidigast 2025. Efter det byggs nya bostadskvarter längs Parkgatan.

Detaljplaneförslaget Parkgata 1 kan kommenteras fram till den 11 september.

Diskussion om artikeln