Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Praktikant tvingades gå efter att ha våldtagits, gärningsmannen hade uppsägningsskydd – arbetsrättsadvokat: “Det ter sig ganska absurt”

Skylt där det står heka och bredvid en annan bild på en medelålders man i vit skjorta framför en bokhylla.
Bildtext Advokat Max Lindholm är specialsierad på arbetsrätt. På Svenska Yles begäran har han läst domen i Heka-fallet.
Bild: Christoffer Gröhn / Yle

Max Lindholm, advokat specialiserad på arbetsrätt, kallar Hekas åtgärder absurda i fallet där en praktikant blev våldtagen på arbetsplatsen varpå praktiken avslutades mot hennes vilja.

Svenska Yle berättade i tisdags att en anställd vid Helsingfors stads bostadsbolag, Heka, våldtog en praktikant på arbetsplatsen.

Våldtäkten skedde i slutet av mars 2020 och Helsingfors tingsrätt dömde mannen för våldtäkt i maj 2023. Domen har överklagats.

Genast efter den misstänkta våldtäkten vägrade han byta arbetsområde och därför avslutade Heka istället kvinnans praktik.

Max Lindholm anser att Heka inte har agerat rätt i fallet. Lindholm är advokat specialiserad på arbetsrätt. Han har tagit del av domen på Svenska Yles begäran.

– Arbetsgivaren ska enligt lagen se till så att det inte sker trakasserier på arbetsplatsen. Om det ändå sker ska arbetsgivaren reda ut, beivra, förhindra och säkerställa att det inte sker i framtiden, säger Lindholm.

”Ett grundkrav att offret och gärningsmannen inte längre träffas”

När den misstänkta våldtäkten kommer till Hekas kännedom försöker man genom olika arrangemang se till att praktikanten inte träffar gärningsmannen på arbetsplatsen. Men de träffas trots det tre veckor efter våldtäkten.

Hennes praktik avslutas för att Heka inte kan garantera att hon inte träffar gärningsmannen på nytt och för att hon varit frånvarande under en stor del av praktiken.

– Det ter sig ganska absurt. Det är ett grundkrav att offret inte ska behöva träffa gärningsmannen längre. Och det är arbetsgivarens ansvar att se till så det här inte sker, säger advokat Max Lindholm.

– Praktiken borde kunna slutföras i ett så här stort bolag om det bara finns vilja till det, anser Lindholm.

Krävs samtycke från anställda för att säga upp förtroendeman

Enligt domen från Helsingfors tingsrätt vill praktikanten slutföra sin praktik på samma avdelning med den ordinarie handledare hon är bekant med. Men gärningsmannen vill heller inte jobba någon annanstans.

Han kan heller inte tvingas till det eftersom han vid tidpunkten är förtroendeman och har förstärkt uppsägningsskydd.

– Det man borde ha gjort är att förbjuda honom från att ha någon som helst kontakt med praktikanten, säger Lindholm.

Hur påverkas situationen av att han varit förtroendeman?

– Det är väsentligt. För att säga upp en förtroendeman krävs att minst hälften av de anställda som hen representerar ger sitt samtycke till uppsägningen. Mig veterligen har det här aldrig prövats.

Varför är uppsägningsskyddet för förtroendemän så starkt att inte ens ett misstänkt sexualbrott räcker som uppsägningsgrund?

– Det räcker om det går att bevisa och om man får samtycke av de anställda. Men om man inte begär och får personalens samtycke har arbetsgivaren inte rätt att säga upp, säger Lindholm.

Medelålders man med vit skjorta står framför en bokhylla.
Bildtext Max Lindholm.
Bild: Christoffer Gröhn / Yle

Rektor dömdes efter att förtroendeman sades upp

Mannen som dömdes för våldtäkten säger till Svenska Yle att han lämnade uppdraget som förtroendeman när händelsen började utredas internt.

När huvudförtroendemannen hördes i rätten sa han i sin tur att han kontaktade facket för att fråga om mannen kan fortsätta på posten. Men eftersom det enligt huvudförtroendemannen var oklart om det funnits samtycke mellan gärningsmannen och praktikanten fanns det inte skäl att ingripa i uppdraget som förtroendeman.

Advokat Max Lindholm drar sig till minnes ett fall där en förtroendeman tog en anställd på brösten och blev uppsagd, men arbetsdomstolen bedömde då att uppsägningsskyddet var starkare än skyddet för den anställda.

Ett fall som fick mycket uppmärksamhet var när den dåvarande rektorn för Aalto-universitetet Tuula Teeri dömdes för att hon sade upp en förtroendeman. Helsingfors hovrätt dömde henne 2017 för kränkning av arbetstagarrepresentants rättigheter men hon fick inget straff.

Förtroendemannen ansågs ha orsakat ett dåligt arbetsklimat. Majoriteten av personalen som förtroendemannen representerade hade inte gett sitt samtycke till uppsägningen.

– Syftet med uppsägningsskyddet är att förtroendemannen ska kunna ta upp missförhållanden på arbetsplatsen utan att bli uppsagd, förklarar Lindholm.

Tingsrätten friade Heka från åtal om arbetarskyddsbrott

En områdesdirektör vid Heka åtalades för arbetarskyddsbrott för att praktikanten och gärningsmannen träffades på jobbet efter övergreppet och för att praktiken avslutades mot praktikantens vilja. Heka som bolag åtalades också.

Men Helsingfors tingsrätt förkastade åtalen om arbetarskyddsbrott eftersom områdesdirektören vidtagit åtgärder för att parterna inte ska träffas. När det ändå skedde fanns enligt rätten inga andra alternativ än att avsluta praktiken.

Lindholm vill inte uttala sig om tingsrättens slutsats, men säger att han väntar med intresse på hur Helsingfors hovrätt bedömer saken.

Både mannen som dömdes för våldtäkten och åklagaren har överklagat domen till hovrätten.

Diskussion om artikeln