Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nya avfallslagen har inneburit bråda dagar för det regionala avfallsbolaget – stora förändringar också för de som producerar de förpackningar som ska sorteras

En hand håller pappkartonger vid ett avfallskärl.
Bildtext Nu ska fler husbolag ha kärl för bland annat pappavfall.
Bild: Kari Saastamoinen / Yle

Den nya avfallslagen har fört med sig förändringar för en del husbolag. Det har också varit en hektisk sommar för det regionala avfallsbolaget, då kommunikationen från och till husbolagen inte har fungerat.

Nu måste också mindre husbolag med fem bostäder eller fler ha sorteringskärl för olika avfall på sin gård. Det här gäller invånare i tätorter. Allt fler ska alltså ha möjlighet att sortera sitt avfall.

Enligt lagen måste också de som producerar förpackningar ansvara för hanteringen av dem, sedan då de blir avfall. Det här gäller exempelvis förpackningar av glas, plast, metall och papp.

Kravet gäller företag som packar in sina produkter, importerar varor som ligger i förpackningar eller säljer produkter på distans till Finland.

– Enligt lagen står de här aktörerna för 80 procent av kostnaderna som uppstår för avfallshanteringen av förpackningar. Till de här kostnaderna ingår inte endast insamlingen av avfallet, utan också ekopunktnätverket och verksamheten på de terminaler som tar emot förpackningarna och återvinningen av själva materialet. Det säger servicedirektör Cati Huhta vid Sydvästra Finlands avfallsservice.

Bild av en kvinna som står framför högar med plastsopor.
Bildtext Enligt servicedirektör Cati Huhta är det i nuläget oklart hur förändringen gynnar kunderna ekonomiskt.
Bild: Jari Hakkarainen / Yle

Oklart hur det syns i konsumentens plånbok

Enligt Huhta är det frågan om rätt komplicerade kalkyler. Men i praktiken går det till så att den som producerar förpackningarna betalar för de tjänster som det kommunala avfallsbolaget producerar.

Hur stor summa som ersätts är i nuläget oklart, eftersom de nya kraven för insamling av avfall trädde i kraft i juli 2023. I praktiken kan den här ersättningen beaktas då avfallstaxan för 2025 läggs upp, säger Huhta.

– Det är oklart hur det kommer att synas i konsumentens plånbok. Den första gången som producenten räknar ut ersättningen är i augusti 2024. Först då vet vi hur mycket bolagen betalar för tömningen och transporten.

För producenternas del betyder det att förpackningsavfallet samlas in från allt fler gårdar, då också mindre husbolag nu ska ha sorteringskärl. Dessutom har antalet ekopunkter där förpackningarna samlas in ökats märkbart på grund av lagändringen.

Enligt producentorganisationen Sumi är det frågan om stora förändringar för producenterna. Förändringarna innebär också ökade kostnader för de som producerar förpackningarna.

Men varför måste husbolaget betala för de nya sorteringskärlen på gården? Varför betalas de inte av de, som producerar förpackningarna? Enligt Huhta gäller lagen endast insamling och återvinning av förpackningar.

– De står för insamlingen och återvinningen av materialet samt för det regionala ekopunktnätverket. Men själva infrastrukturen vid husbolagen skall husbolaget själv stå för, så att producenten kan sköta sitt ansvar, säger Huhta.

Nya regler för avfallstransporter ledde till kaos i Åbo

Från och med juli trädde också nya regler i kraft gällande avfallstransporterna av förpackningsavfall. Nu är det på kommunens, alltså i praktiken på det kommunala avfallsbolagets ansvar att konkurrensutsätta avfallstransporterna.

Tidigare kunde husbolagen i en del kommuner själva sköta konkurrensutsättningen.

Fullsatta avfallskärl för plast och papp.
Bildtext Om husbolaget inte anmäler sina avfallskärl så kan vi inte tömma dem, meddelar Sydvästra Finlands avfallsservice.
Bild: Emilia Saukkonen / Yle

Det här har varit en knepig övergång exempelvis i Åbo. Där har sorteringskärl inte tömts, då en del husbolag har låtit bli att meddela avfallsbolaget om sina sorteringskärl och tömningsbehov.

– Det har varit en tuff sommar. Det var frågan om stora förändringar och vi har haft en hel del utmaningar. Vi hade inte de uppgifter som vi behövde och då visste vi inte om alla ställen som skulle tömmas. Vi ligger fortfarande efter men börjar vara i kapp, säger Huhta i slutet av augusti.

Förändringen gällde till en början husbolag med stora sorteringskärl, alltså de som är nedgrävda i marken. Nästa stora utmaning blir i höst. Den första oktober börjar avfallsbolaget också ta hand om mindre sorteringskärl, alltså de som står på hjul.

Personalen vid avfallsbolaget ringer nu igenom husbolag, men hinner inte få tag på alla innan förändringen träder i kraft. Servicedirektör Cati Huhta vädjar nu till alla husbolag att fylla i sina uppgifter.

– Det fattas en hel del uppgifter från husbolag. Vi vet inte vilka kärl de har och hur ofta de ska tömmas. Vi ber dem att meddela sina uppgifter till oss så att vi kan sköta avfallshanteringen på bästa möjliga sätt, säger Huhta.

Diskussion om artikeln