Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Budgetunderskottet i välfärdsområdet sväller – den inhyrda arbetskraften ska minskas och verksamheten koncentreras till egna fastigheter

ÅUCS fasad på bild.
Bildtext Egentliga Finlands välfärdsområdes prognos för årets budgetunderskott stiger till cirka 123 miljoner euro.
Bild: Kalle Mäkelä / Yle

Verksamhetskostnaderna väntas överskrida budgeten med cirka 66 miljoner euro. En betydande andel beror på personalkostnader och inköp av tjänster.

Egentliga Finlands välfärdsområdes prognos för årets budgetunderskott stiger till cirka 123 miljoner euro. Prognosen baserar sig på resultatet för det första halvåret.

I den budget som godkändes av fullmäktige för välfärdsområdet uppskattas underskottet uppgå till cirka hundra miljoner euro.

– Budgeten för 2023 var vår första budget. Vi framställde den under exceptionella omständigheter. Den ekonomiska förutsägbarheten för välfärdsområdena var svag i många avseenden. Nu börjar sikten klarna och vi har en tydligare bild av situationen, säger välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen.

Tarmo Matikainen presenterar välfärdsområdets strategi.
Bildtext Välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen säger att årets budget gjordes upp under utmanande förhållanden.
Bild: Arash Matin / Yle

Välfärdsområdena har tagit till olika åtgärder för att stoppa ökningen av underskottet. Målet är bland annat att minska användningen av inhyrd arbetskraft, koncentrera verksamheten till fastigheter som ägs av välfärdsområdet och konkurrensutsätta partnerskap.

Välfärdsområdets mål är också att eventuella nya administrativa uppgifter ska kunna skötas av den befintliga administrativa personalen.

Förnyelsen av servicestrukturen inleds när servicestrategin blir klar i slutet av året.

– Välfärdsområdet ska kunna täcka underskottet före slutet av år 2026. Detta beror på välfärdsområdenas finansieringsmodell, så det finns inga alternativ, betonar Tarmo Martikainen.

På tisdag behandlar styrelsen för välfärdsområdet delårsrapporten för januari-juni.