Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ristikari kan fyllas med barn – Jakobstad behöver fler dagvårdsplatser

Tegelbyggnad.
Bildtext Ristikarifastigheten finns på ett område där nya bostäder planeras. Inte minst därför skulle det passa bra att fylla huset med någon verksamhet, anser Matilda Engström som är chef för småbarnspedagogiken i Jakobstad.
Bild: Fastighets ab Ebba

Gamla skolfastigheten Ristikari i Jakobstad kan bli daghem för cirka 200 barn.

Det är fastighetsbolaget Ebba som föreslår att bolaget kunde ta över fastigheten av staden, totalrenovera den och sedan hyra ut den till småbarnpedagogiken.

Sektionen för småbarnsfostran ställer sig positiv till initiativet, även om det är en lång väg kvar innan något slutligt beslut kan tas.

– Sektionen har ingen beslutanderätt i frågor som gäller budget. Det är bara ett ställningstagande att sektionen ställer sig positiv till samarbete med Ebba, säger Matilda Engström som är chef för småbarnspedagogiken i Jakobstad.

Nu krävs kalkyler över vad det hela skulle kosta och utredningar av i vilket skick huset är, betonar Engström.

Sal med fönster med välvda bågar.
Bildtext Huset är tömt, men ingen vet exakt i vilket skick fastigheten är i dag.
Bild: Fastighets ab Ebba

Nio tillfälliga avdelningar just nu

Utgångspunkten är att Ristikari kunde rymma 10-14 avdelningar ifall man använder hela huset. Jakobstad har också behov av fler platser inom småbarnspedagogiken.

– Vi har flera fastigheter som behöver totalrenoveras eller avyttras, säger Engström.

Men framförallt har staden många tillfälliga avdelningar.

– Där finns det akuta behovet.

Staden har två avdelningar i baracker i Permo, en avdelning i Bodgärdet, alltså i ett höghus intill daghemmet Alma. Ytterligare två avdelningar finns i Länsinummi skola, i Vestersundsby gamla skola finns 2 grupper.

– Och i Viktoria daghem som vi redan har stängt en gång finns två avdelningar. Så vi har nio grupper som inte finns i någon huvudfastighet utan i satelliter, säger Engström.

Tegelfasad.
Bildtext Ristikarifastigheten inhyste tidigare språkbadsskolan i Jakobstad.
Bild: Fastighets ab Ebba

Viktigt rädda fastigheten

Staden har haft värme på i fastigheten alla år som den har stått tom.

– Det skulle vara viktigt att rädda fastigheten, staden har hela tiden driftskostnader för den, säger Engström.

Korridor av tegel och betong.
Bildtext Förhoppningen är att betongen och teglet har torkat upp bra efter en vattenskada för några år sedan.
Bild: Fastighets ab Ebba

Huset vattenskadades år 2019. Jakobstad har försökt sälja fastigheten men utan framgång.

– Det skulle vara trevligt om det kunde användas till något. Och det skulle vara en positiv sak för hela området. Det planeras nya bostadshus där och då behöver det finnas service nära, säger Engström.

Ärendet går nu vidare till nämnden för bildning och välfärd.