Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svensk studie visar att AI är till stor hjälp vid screening av bröstcancer

En mammografimaskin på Södra Karelens centralsjukhus.
Bildtext Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer i Finland. Ungefär var nionde kvinna insjuknar i sjukdomen.
Bild: Mikko Savolainen / Yle

Cancervården har allt större nytta av artificiell intelligens. Med hjälp av AI får man lika goda resultat som med hjälp av traditionella analyser, men med mindre arbetsbörda för radiologen.

Vetenskapstidningen Lancet Oncology rapporterar om en svensk studie där mammografier på 80 000 kvinnor har analyserats.

Hälften av bröstcancerscreeningarna undersöktes två gånger av radiologer, på traditionellt vis. Den andra hälften undersöktes först med hjälp av AI som utbildats för ändamålet, varpå en radiolog gjorde en andra analys.

Båda grupperna lyckades hitta lika många fall av bröstcancer. Båda grupperna kände dessutom igen olika typer av tumörer och gjorde samma mängd feldiagnoser.

Den största skillnaden mellan jämförelsegrupperna var radiologernas arbetsmängd. I gruppen som hade hjälp av AI upplevde radiologerna att arbetsbördan var 44 procent lättare än i den andra gruppen.

Om tilläggsstudier ger samma resultat som den svenska forskningen kan AI betydligt minska radiologernas arbetsmängd, utan att patientsäkerheten äventyras.

I Finland insjuknar ungefär var nionde kvinna i bröstcancer, som är den vanligaste typen av cancer i vårt land. Bröstcancerscreeningarna förebygger ungefär 100 dödsfall orsakade av bröstcancer årligen i Finland. Ungefär 80 procent av kvinnorna som kallas till mammografierna deltar i screeningarna.