Hoppa till huvudinnehåll

X3M

Så här svårt är det att ta körkort – testa dina kunskaper

Allt fler blir underkända första gången i teori- och körprov. Kraven har höjts samtidigt som övningstimmarna blivit färre. Vi testade att ta körkortet – på nytt. Testa du också i quizet längst ner.

Nästan hälften klarar inte första körprovet. Bilskolläraren Johan Hurmerinta menar att det var ohållbart att höja kraven på körprovet och samtidigt minska mängden övningstimmar.

– Minimikravet av undervisning i bilskolan går inte ihop med körprovets krav som har blivit strängare, säger Hurmerinta.

Bilskollärare Johan Hurmerinta står framför en bil.
Bildtext Bilskolläraren Johan Hurmerinta efterlyser fler övningslektioner.
Bild: Dan Granqvist / Yle

Körkortslagen från 2018

Körkortslagen från 2018 innebar att antalet obligatoriska teoritimmar minskade från 19 till fyra, och antalet körlektioner minskade från 18 till tio.

54 procent av bilskolornas elever klarade körprovet för personbil på första försöket 2022. År 2017 var siffran 68 procent.

Det samma gäller teoriprovet då 74 procent klarade provet på första försöket. Sex år tidigare var siffran 89 procent.

Källa: Statistikcentralen

Inte körkortslagens fel

På Finlands Automobilförbund köper man inte all kritik som riktats mot körkortslagen från 2018.

Teppo Vesalainen, utbildningschef på Automobilförbundet, säger att man i kritiken mot körkortslagen glömt bort de som tagit körkort med undervisningstillstånd. Tillståndet kan innebära att elevens körlärare till exempel är en av elevens anhöriga.

– Eftersom kritiken främst framförts av personer inom bilskolebranschen har det ofta helt glömts bort att nämna att de som lärt sig köra med undervisningstillstånd klarar teori- och körprovet på första försöket betydligt oftare än de som undervisats i bilskolor, säger Vesalainen.

Man kör bil
Bildtext Enligt Automobilförbundet klarar elever som lärt sig köra med undervisningstillstånd bättre i teori- och körprovet än de som undervisats i bilskolor.
Bild: Mostphotos

Automobilförbundet ser positivt på den nuvarande körkortslagstiftningen eftersom alla elever kan skaffa sig exakt den mängd undervisning de behöver.

– Att vissa bilskolor försöker ta sina elever till körprovet med det minsta antal lektioner som krävs enligt lag är inte körkortslagens fel, säger Vesalainen.

Teoritimmarna tillbaka

Enligt Johan Hurmerinta var det före lagändringen 2018 en god balans mellan övningarna och proven, vilket även märktes i resultaten av godkända körprov.

När det kommer till att ändra på den nedåtgående trenden har Hurmerinta en klar åsikt.

– Vi måste få tillbaka fler teoritimmar och få eleverna att förstå att de kan ta extra övningslektioner så att de säkert klarar körprovet, säger Hurmerinta.

Mera: Här är de 8 vanligaste felen som görs i trafiken – testa om du kan undvika dem

Simulatorkörning delar åsikter

Förutom kritik mot allt färre övningstimmar har mycket kritik även riktats mot simulatorkörning.

Vissa bilskolor erbjuder eleverna att köra simulatorkörning som en del av de obligatoriska körlektionerna.

På Automobilförbundet ser man dock fler möjligheter.

En simulator man kan övningsköra i.
Bildtext Automobilförbundet ser flera fördelar med simulatorkörning.
Bild: Veronica Gillberg / Yle

– Vi på Automobilförbundet ser mycket positivt på simulatorkörning, säger Teppo Vesalainen.

Kritiken mot simulatorkörning har framför allt handlat om att det inte tillräckligt bra motsvarar verkligheten i trafiken. Vesalainen anser dock att fördelarna med simulatorer väger tyngre.

– Med simulatorer kan du lära dig att köra under svåra förhållanden och bland annat göra en massa upprepningar av olika situationer. Kommersiella piloter utbildas också i simulatorer, så de kan inte vara så dåliga, säger Vesalainen.