Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vart ska man vända sig om man behandlas illa inom vården? Här är alternativen

En kvinna med håret uppsatt i en knut sitter med ryggen mot kameran och en dator i famnen. På skärmen syns en läkare med munskydd.
Bildtext Varje fall är unikt, och det finns många alternativ för den som väljer att anmäla vårdfel.
Bild: Ulrika Stagnäs-Lund / Yle

Många låter bli att anmäla om de blir utsatta för felbehandling i vården eller osakligheter av någon som jobbar inom vården. Vi listar alternativen för dig som vill anmäla.

Yle Österbotten har rapporterat om fler fall av feldiagnoser och osakligt bemötande av en gynekolog vid Malmska sjukhuset i Jakobstad. Av de intervjuade kvinnorna är det bara en som anmält det hon varit med om.

En orsak som kvinnorna uppgav till varför de inte anmält är att de helt enkelt inte visste hur de skulle göra. För den som är missnöjd med sin vård eller bemötandet av vården finns flera olika vägar att gå.

Svenska Yle ringde upp Sari Mäkinen som jobbar som patientombudsman vid Österbottens välfärdsområde för att reda ut vilka olika alternativ det finns.

– Till att börja med så måste jag säga att alla fall är individuella. Vårt jobb är att lyssna på patienten och erbjuda en helhetsbild över vilka olika alternativ det finns och vad de olika alternativen betyder. Vi kan ge informationen, men det är alltid kundens beslut vad de väljer att göra, säger Mäkinen.

Ta kontakt med patientombudsmannen

Ett första råd om du upplever att du är missnöjd med vården eller det bemötande du fått är att ta kontakt med din lokala patientombudsman.

Varje verksamhetsenhet för både offentlig och privat hälso- och sjukvård har en patientombudsman.

Eftersom varje fall är unikt går det inte att ge ett klart svar på hur man lämnar in en anmälan.

I den här artikeln har vi sammanställt en lista över vilka de vanligaste alternativen är. Man måste inte välja endast ett alternativ utan kan göra flera olika steg samtidigt.

Ta kontakt direkt med vårdenheten

Patientombudsman Sari Mäkinen lyfter inledningsvis fram att det ofta lönar sig att ta direkt kontakt med den vårdenhet där situationen ägde rum.

I många fall är det fråga om ett missförstånd.

Patienten kan ha missförstått vad vårdpersonalen sa, eller så kanske patienten själv uttryckte sig otydligt. Den här typen av konflikter går oftast snabbt att reda ut.

På välfärdsområdenas hemsidor finns också möjligheten att ge respons digitalt. Responsen behandlas av de ansvariga för ärendet.

Anmälan av farlig situation i vården

Vid Österbottens välfärdsområde kan du som upplever att det skett ett fel, missförhållande eller ett allvarligare tillbud i din eller din närståendes vård eller service göra en anmälan via en webblankett.

Du kan göra en anmälan antingen anonymt eller med ditt eget namn.

Anmälan skickas till ansvariga för klient- och patientsäkerhet samt till kvalitetsdirektören, varefter anmälan behandlas tillsammans med ansvarspersoner för verksamheten.​

Lämna in en skriftlig anmärkning

Om du vill ha ett skriftligt svar måste du göra en skriftlig anmärkning.

På varje välfärdsområdes webbsida finns information om hur man går tillväga för att lämna in en anmärkning.

Skriv en tydlig beskrivning om vad du vill göra en anmärkning om. Var så detaljerad som möjligt och berätta var och när händelsen inträffade.

Vårdenheten ska enligt Valviras bestämmelser lämna ett svar inom en månad.

Lämna in ett klagomål till Valvira / Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket är den enhet som behandlar de flesta klagomål som gäller vård.

Om vårdfelet är synnerligen grovt och du misstänker att felbehandlingen lett till att någon avlidit eller fått gravt bestående invaliditet ska klagomålet lämnas in till Valvira.

Detta ska göras inom två år efter händelsen.

Anmälan om patientskada

Vill man få ekonomisk kompensation ska man göra en anmälan om patientskada till patientförsäkringscentralen.

Om patientförsäkringscentralen konstaterar att det är fråga om vårdskador enligt lag kan man få ekonomisk ersättning.

De olika alternativen ovan finns till om dig blivit utsatt för felbehandling i vården och vill anmäla detta till respektive myndighet som behandlar vårdfrågor.

Om du däremot misstänker att du blivit utsatt för ett brott som lyder under strafflagen av någon som jobbar inom vården kan du välja att polisanmäla händelsen.

Här kan brottsofferjouren vara en bra kanal att svara på frågor.

Fyll i formuläret.