Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fartyg sköljer sina kemikalietankar i Östersjön – sjöbevakare: ”Det är jättekonstigt, men helt lagligt och vi kan inget göra åt det”

Olja skimrar på vattenytan i en vik. Oljan härstammar från en trålare borta vid en brygga.
Bildtext Mineralolja har läckt från en trålare, främst avfallsolja som lämnats på däck. De gamla kannorna hade gått sönder och läckt i havet.
Bild: Gränsbevakningsväsendet - Rajavartiolaitos

Under 1990-talet var utsläppen av mineralolja vanliga i Östersjön, men den tiden är förbi. I dag försöker myndigheterna komma åt kemikalieutsläpp, som kan vara stora och ödesdigra för miljön. Trots det är vissa utsläpp helt lagliga.

– Det positiva är att utsläppen från fartyg har minskat enormt under de senaste 20 åren, säger översjöbevakare Kristian Johansson, som också är ansvarig operatör för övervakningssystemen på sjöbevakningens Dornier-flygplan.

Tidigare skedde många oljeutsläpp i Skärgårdshavet, men övervakningen och straffen har blivit hårdare.

Gränsbevakningen måste alltid reda ut vad som hamnat i havet, om det exempelvis är mineralolja eller kemikalier. Enligt internationella havsavtal är vissa ämnen tillåtna att släppa ut i viss mån i en viss mängd under vissa förhållanden. Dit hör bland annat tallolja.

– Om det är gjort korrekt enligt paragraferna borde det inte stanna kvar några utsläpp på ytan, men varje år har vi 3-4 större utsläpp som vi upptäcker. Senast var det ett 17 kilometer långt utsläpp som vårt flyg upptäckte och utvärderade, säger Mika Laapio, som är chef för brottsbekämpningsenheten vid Västra Finlands sjöbevakningssektion.

I dag är det helt lagligt för ett fartyg att lasta av sin kemikalielast i en hamn. Sedan åker man ut till havs och tvättar fartygets tankar, för att därefter återvända till samma hamn för att lasta någon annan kemikalie i tankarna.

– Det är det här som är den moderna trenden, att man tvättar tankarna ute till havs. Oftast är det fråga om olika kemikalier, där tallolja är den vanligaste. Vi övervakar nog, men lagstiftningen ger inte så många möjligheter för oss att ta itu med de här fallen, säger Laapio.

Utsläpp av tallolja och tallbeck syns som vita fläckar på havsytan.
Bildtext Utsläpp av tallolja och tallbeck syns som vita fläckar på havsytan.
Bild: Gränsbevakningsväsendet - Rajavartiolaitos

Straffen är minimala, och om det är utsläpp av utländska fartyg i Finlands ekonomiska zon, måste man ha riksåklagarens åtalsförordnande för att åtalet ska kunna prövas i Finland. Dessutom måste sjöbevakarna beräkna exakt vilken mängd kemikalier som släppts ut, annars kan man inte gå vidare med fallet.

– Vi håller utkik efter avvikelser på havsytan. Ett utsläpp syns som ett lugnt område där ytan annars är vågig, säger Johansson.

Sjöbevakningen spårar fartyg som lämnar utsläpp efter sig

Sjöbevakarna kartlägger, dokumenterar, filmar och beräknar hur stora mängder som släppts ut, så att utredarna ska kunna tolka resultaten.

Det görs en utredningsprocess där man eliminerar de fartyg det inte kan vara. Sedan spåras fartyget och de ansvariga ställs till svars.

– Det känns både bra och dåligt att upptäcka utsläpp. Det är ju tråkigt att de finns, men vi är där just för att upptäcka sådant, säger Johansson.

Ett flygfoto av ett långt gulvitt utsläpp av kalciumkarbonat i havet.
Bildtext Det är helt lagligt att släppa ut kalciumkarbonat i havet.
Bild: Gränsbevakningsväsendet - Rajavartiolaitos

Det är också vanligt med gamla fartyg som det läcker mineralolja från. I år har sjöbevakningen från hela Finlands kust fått in 12 anmälningar om läckande fartyg, av vilka tio är gamla trålare och liknande övergivna fartyg. Tyvärr kan det dröja många år innan man får båten upplyft och området sanerat.

– I de här fallen är det svårt att reda ut ägarförhållandena. Då kan det bli en lång process och läckaget bara fortsätter. Räddningsverket får rycka ut och lägga ut bommar gång på gång, säger Laapio.

I Skärgårdshavet finns sommarstugor tätt, så det är många som berörs också av ett mindre utsläpp. Fast i första hand är det ju miljön som lider, poängterar Laapio.

– Vad har vi kvar om några generationer om vi fortsätter i samma takt? Det som inte hör till vattnet ska inte släppas där, säger Laapio

Två män med väldigt kort hår står med armarna i kors framför Gränsbevakningsväsendets gröna flygplan. Den ena mannen har skogsgrön overall, den andra mörkblå tjänsteskjorta.
Bildtext Kristian Johansson och Mika Laapio är beredda att rycka ut för att dokumentera och utreda miljöbrott i Östersjön.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Laapio fick på 1990-talet för första gången upp ögonen för nedskräpningen av havet. Då han dök vid byns båtbrygga upptäckte han en stor mängd båtackumulatorer som var sänkta under bryggan.

– På den tiden hörde det till att kasta gamla båtbatterier överbord och så satte man in nya i båten istället. Så höll jag på en hel dag och dök efter batterierna, lyfte upp dem på bryggan och förde dem till avstjälpningsplatsen.

– Jag förstår inte riktigt alltid varför man gör på det här viset, för det är vår miljö och vår känsliga natur som förstörs så här, säger Laapio.

EU förbereder nya regler för utsläpp i havet

Fastän internationella miljöbrott är svåra att utreda och fastän straffen ändå är ganska små, så ser Laapio och Johansson positivt på framtiden. Eftersom övervakningssystemet fungerar, så upptäcker Gränsbevakningen alla utsläpp. Dessutom förbereder EU nya, strängare regler om vad som får släppas ut i havet och hur.

– De kommer att bli striktare när det gäller kemikalier och avfall, säger Laapio.

Dornier-övervakningsplanen är visserligen gamla och måste ofta repareras, men nya flygplan ska komma. Som bäst pågår ett anbudsförfarande för Gränsbevakningens två nya övervakningsplan, där flera plantyper ännu är aktuella. Enligt brigadgeneral Jari Tolppanen vid Gränsbevakningen är målsättningen att man inom detta år ska välja leverantör av de nya planen.

– De nya flygplanen kommer att ta övervakningen till en ny nivå. Vi kommer att få ny, modernare utrustning, och särskilt kemikalieutsläpp kommer vi att kunna kartlägga mycket noggrannare, säger Johansson.

Diskussion om artikeln