Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Enkät visar att hälften av finlandssvenskarna vill att SFP sitter kvar i regeringen – frågorna i enkäten väcker kritik

Uppdaterad 26.08.2023 19:13.
Anna-Maja Henriksson i SFP-talarstolen med nyckelpigedekorationer
Bildtext Särskilt de som alltid röstar på SFP tycker att partiet gör helt rätt i att sitta kvar i regeringen.
Bild: Bengt Östling / Yle

Intresset för en egen kandidat i presidentvalet för SFP är litet, visar en undersökning som tankesmedjan Agenda låtit göra. SFP:s gruppordförande i Helsingfors tycker att enkätfrågorna är missvisande.

Av dem som svarade på Agendas enkät tycker 64 procent att det var rätt beslut av Svenska folkpartiet att gå med i regeringen Orpo. 22 procent anser att beslutet var fel.

På frågan huruvida SFP borde lämna regeringen svarade 56 procent att SFP borde stanna i regeringen medan 31 procent var för att partiet ska lämna regeringen.

Bland dem som alltid röstar på SFP är stödet för fortsatt regeringsmedverkan ännu större: 67 procent är för att fortsätta i regeringen. 26 procent är för att lämna regeringen.
Stödet för att fortsatta i regeringen är högst i de äldre åldersgrupperna, men i samtliga ålderskategorier är fler för än emot fortsatt regeringsmedverkan.

Stödet för en fortsatt regeringsmedverkan är störst i Österbotten och lägst i Helsingfors, men även i huvudstaden är det en majoritet som vill att SFP stannar i regeringen.

Var fjärde vill ha egen presidentkandidat

Agenda frågade också finlandssvenskar om de tycker att SFP borde ställa upp en egen presidentkandidat.

24 procent svarade ja. Åsikterna varierade inte nämnvärt regionalt, men däremot nog åldersmässigt.

32 procent av de tillfrågade i den yngsta ålderskategorin ansåg att SFP borde ha en egen kandidat, mot 17 procent i den äldsta ålderskategorin.
Undersökningen genomfördes av Aula Research Oy under tidsperioden 16.8–23.8.2023 per webbenkät.

Samplet bestod av 767 svenskspråkiga respondenter från Helsingfors, Nylands, Egentliga Finlands och Vasa valkrets.

SFP:s gruppordförande i Helsingfors tycker att enkätundersökningen är missvisande

Agendas enkätundersökning har fått utstå en hel del kritik. SFP:s gruppordförande i Helsingfors, Björn Månsson, uttryckte sitt missnöje med undersökningen i ett inlägg på Facebook under lördagen.

– De olika svarsalternativen var helt klart vinklade, säger Månsson i en intervju med Svenska Yle.

En man med glasögon och grått hår tittar in i kameran. Han står på en gräsmatta och bakom honom syns bilar och träd.
Bildtext Björn Månsson anser att enkätundersökningen kunde ha gjorts på ett mer neutralt sätt.
Bild: Yle/Sebastian Backman

Månsson anser att frågorna var ställda på ett sätt som uppmuntrade svarspersonerna att svara på just det sätt som partiet ville.

Han hänvisar till frågan om hur SFP borde agera gällande sin medverkan i regeringen, där ett av svarsalternativen lyder ”fortsätta i regeringen, endast då kan man driva SFP:s kärnfrågor” och ett annat ”fortsätta i regeringen, som en motvikt till Sannfinländarna”.

– Man borde ha ställt frågorna på ett betydligt mer neutralt sätt. Till exempel genom att bara fråga om det var rätt eller fel att SFP gick med i en regering med Sannfinländarna, och om SFP borde lämna regeringen nu. Och det med ”ja” och ”nej” som svarsalternativ, säger Månsson.

Han tillägger att han inte tror att Agenda har agerat autonomt.

– Jag misstänker att partikansliet har varit med och utformat enkäten.

Agenda håller inte med om kritiken

Ted Urho, som står bakom enkätundersökningen, svarar på kritiken till Svenska Yle.

– Syftet med enkäten var att ta reda på hur finlandssvenskarna förhåller sig till en av sommarens mest omdiskuterade frågor i Svenskfinland, om SFP ska lämna regeringen eller inte. Jag upplever att vi uppnått syftet och fått svar på frågan.

Urho håller inte alls med om kritiken. Han hänvisar till att det i samtliga frågor har funnits fyra konkreta svarsalternativ.

– Jag tycker att de fyra alternativen lyfter upp olika aspekter som har synts och florerat den här sommaren, säger han.

– Med dem som utförde enkäten kom vi fram till att de här är de alternativ som finns på bordet just nu.

Artikeln uppdaterades klockan 18.55 med citat av Björn Månsson och Ted Urho.

Diskussion om artikeln