Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Långa beslutslistor och för lite tid för diskussion – politiker i Sibbo tycker kommunfullmäktige inte fungerar som det ska

En massa människor sitter vid långbord.
Bildtext Fullmäktige bjuds alltid på skolmat från Sibbo innan de börjar sitt möte.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Kommunpolitiker klagar på beslut som fattas bakom kulisserna, dåligt uppbyggda möten och en diskussionskultur som inte alltid är tillåtande. Fullmäktiges ordförande är medveten om att allt inte alltid har gått som smort.

Då Yle Östnyland besökte fullmäktigemötet i juni, där detaljplanen för Nickby gård skulle behandlas, rådde redan innan mötet en irriterad stämning. Ledamöterna grämde sig över att listan var lång och att Nickby gård, som väcker mycket känslor, fanns lågt ner på listan.

Rasmus Lindroos från Rörelse nu och Micaela Röman, gruppordförande för SFP, tycker båda att det överlag har funnits för många och för stora ärenden att ta ställning till under ett och samma möte. Sini-Pilvi Saarnio, gruppordförande för De Gröna och Jari Malm från Sannfinländarna, håller med.

Om en viss grupp är väldigt ”för” ett beslut i ett visst ärende känns det att listan används som redskap för att få sin egen agenda igenom

Rasmus Lindroos, Rörelse nu

Rasmus Lindroos har tagit upp saken med presidiet. Men han är inte nöjd med svaret.

– När jag har gett feedback gällande det här har jag ofta fått som svar att ärendena kommer nu i den ordning de kommer.

Lindroos önskar mer tid för diskussion vid komplexa ärenden, såsom detaljplanen för Nickby gård eller idrottshallen som Sibbo ska bygga tillsammans med Kervo.

Rasmus Lindroos tycker att stora frågor borde behandlas först på mötet

1:15

Rasmus Lindroos upplevde att ordförande Ari Oksanen från Samlingspartiet hastade sig igenom de långa mötena.

– Om man känner till att en viss grupp är väldigt ”för” ett beslut i ett visst ärende känns det att Oksanen använder listan som redskap för att få sin egen agenda igenom. Man ska inte tjabbla eller gå förbi sak, men det borde finnas mera tid för diskussion.

Ordförande Oksanen har funderat på Nickby gård-mötet i efterhand

Fullmäktigeordförande Ari Oksanen från Samlingspartiet tycker att fullmäktige i Sibbo fungerar helt ok, men lyfter fram att våren var intensiv med långa möten med för många punkter.

– Det grämde både mig och ledamöterna.

Sibbos fullmäktigeordförande Ari Oksanen säger att vårens möten var många och långa

0:38

Oksanen berättar att förberedelserna drog ut på tiden eftersom kommunen samtidigt genomgick en organisationsförändring. Det här ledde till att många förberedelser av ärenden blev sena.

Under våren fick fullmäktige fortsätta två möten en annan dag, både då Nickby gård diskuterades och då Sibbo-Kervo hallen skulle beviljas borgen.

– Efteråt har jag funderat att man kunde ha satt in ett extra möte istället, men alla ledamöter hade ändå mycket tid att ha anförande, säger Ari Oksanen.

De som får sin vilja igenom tycker ofta att saker fungerar bra

Micaela Röman, gruppordförande för SPF, lyfter upp en annan aspekt av fullmäktigejobbet.

– Går det bra i ett ärende man själv brinner för tycker man att ärendet har skötts bra. Går det sämre finns det en risk att man tycker att ärendet skötts dåligt.

Inte är vi i luven på varandra, men viljan att skapa motsatsförhållanden är inte den bästa grogrunden för att göra saker tillsammans

Micaela Röman, SFP

Micaela Röman säger också att hon märkt av en slags tudelning i fullmäktige. En liknande tudelning som finns också i rikspolitiken.

– Som gruppordförande för SFP har jag stött på det, då jag driver ett anförande. Då kan det hända att följande talare inleder med att säga ”bara för att ni är störst” eller ”ni stora”. Det tar kål på all dialog.

Micaela Röman tycker att fullmäktiges möten i Sibbo sköts varierande

0:41

Röman sitter sin andra period i fullmäktige. Hon säger att tudelningen började redan under förra mandatperioden.

– Inte är vi i luven på varandra, men viljan att skapa motsatsförhållanden är inte den bästa grogrunden för att göra saker tillsammans.

Festsalen i Nickby där fullmäktige har möten
Bildtext Fullmäktige möts i Festsalen i Nickby. Festsalen finns på det gamla sjukhusområdet och är ritad av arkitekt Gunnar Taucher. Huset stod färdigt år 1939.
Bild: Yle/Stefan Härus

Sini-Pilvi Saarnio är gruppordförande för De Gröna i Sibbo. Hennes parti tycker att en del frågor som fullmäktige ska fatta beslut om planeras för noggrant innan fullmäktige får ta ställning till dem.

I ett mejl till Yle Östnyland skriver hon, efter att ha samtalat med sin grupp, att det ibland känns som om fullmäktiges ledamöter bara sätter gummistämpel på ett papper.

”Nu känns det som om vi inte deltar på riktigt i beslutsfattandet”.

Ordförande önskar att ärendena spriddes ut mer

Innan ett ärende hamnar på fullmäktiges möte har det rest en lång väg. Först ska tjänstemännen förbereda ärendet, sedan går det till en nämnd och därefter till kommunstyrelsen.

Innan varje fullmäktigemöte träffar Ari Oksanen alla gruppers ordförande för att höra vad politikerna tycker i de olika frågorna. Då vet han också om det behöver bli en omröstning i någon fråga eller inte.

Det är min plikt att följa med att det inte kommer för många ärenden till fullmäktige på en och samma gång

Ari Oksanen, Samlingspartiet

Fullmäktigeordförande Oksanen önskar att styrelsen skulle sprida ut ärendena jämnare under året.

– Men det är också min plikt att följa med att det inte kommer för många ärenden till fullmäktige på en och samma gång.

Alla vill ha mer tid för diskussion

Under diskussionen om detaljplanen för Nickby gård i juni lät ordförande Ari Oksanen alla ledamöter prata så länge de ville, eftersom ämnet väckte så stora känslor.

När Yle Östnyland ringer runt till partierna i Sibbo önskar både De Gröna och Rörelse nu att det skulle vara tydligare vem som får tala och hur länge, på fullmäktiges möten.

Oksanen berättar att han och gruppordförande för de olika partierna har kommit överens om gemensamma spelregler för anföranden. Det här gjorde man i början av året, och alla gruppordförande borde ha berättat om reglerna för sina grupper.

Om alla pratade finska skulle mötena gå mycket snabbare

Jari Malm, Sannfinländarna

Man får hålla anförande max fem minuter om man pratar på ett språk och sju om man pratar både finska och svenska.

Jari Malm från Sannfinländarna tycker att man kunde slopa tvåspråkigheten eftersom alla i fullmäktige ändå förstår finska.

– Om alla pratade finska och höll sig till anföranden på max fem minuter skulle mötena gå mycket snabbare.

Malm föreslår också att bara en person från varje parti håller anförande i en fråga. Han upplever att det blir rörigt då flera personer från samma grupp eller parti säger samma sak, men på olika sätt.

Jag önskar att vi pratade mera om stora saker än om små detaljer

Tuomas Alaterä, Samlingspartiet

Alla partiers representanter Yle Östnyland pratar med önskar mera tid för diskussion. Det skulle också göra beslutsfattandet lättare och gemenskapen starkare.

Tuomas Alaterä, gruppordförande för Samlingspartiet är inne på samma linje.

– Jag önskar att vi pratade mera om stora saker än om små detaljer. Om mötet är kort och vi har kommundirektörens frågestund så kunde vi använda den tiden till att diskutera med honom och prata om viktiga och aktuella saker som berör kommunen.

Kommunfullmäktige i Sibbo samlas.
Bildtext Fullmäktige i Sibbo samlas första gången för hösten den 4 september. Alla intresserade kan följa med mötet via Youtube.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Tuomas Alaterä önskar överlag att tiden som fullmäktige har, oavsett om den är lång eller kort, används till konstruktiv diskussion, inte bara till att ifrågasätta sådant man själv inte tycker om.

”Viktigt att prata om stora saker ansikte mot ansikte”

På torsdag, 31 augusti, samlas alla gruppordförande i Sibbo för att diskutera höstens arbete under ledning av fullmäktiges ordförande Ari Oksanen.

Han tycker att diskussionen om mötesrutiner, anföranden och beslutsfattande kan vara en bra grund för mötet. Men han har också egna tankar om hösten.

– Jag tycker det är viktigt för oss i fullmäktige i framtiden att vi pratar om stora saker ansikte mot ansikte. Det är effektivt att träffas på distans, men nu ska vi också tänka på att träffas mera helt fysiskt.