Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa agilityförening behöver lån för idrottshall – vill att staden går i borgen

Vasa agilityförening har via sitt bolag Vassila lämnat in en borgensansökan till Vasa stad för bygget av en idrottshall.

Föreningen har i flera år sökt efter lämpliga tomter och har i samråd med Vasa stad funnit en i Aspnäs. Hallen skulle inte bara serva föreningen utan också vara till för andra agilityutövare samt också lämpa sig för bågskytte.

Kostnaden för hallbygget beräknas landa på omkring 700 000 euro, Regionförvaltningsverket bidrar med 100 000 och föreningen har själv 60 000 euro i medel. Utöver det vill föreningen att staden går i borgen för ett lån på 550 000 euro.

På grund av att staden står som borgenär i flera andra lån föreslår stadsdirektören för fullmäktige att man går i borgen för 400 000 euro. Fullmäktige behandlar ärendet måndagen den 28 augusti.

Relaterat