Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Flera tusen skyddsrum i Finland är i dåligt skick – det här beror det på

Ira Pasi står inne i ett skyddsrum.
Bildtext Myndigheterna har utrett i vilket skick skyddsrummen i Finland är. Ira Pasi vid Inrikesministeriet säger att flera rum måste repareras.
Bild: Antti Lähteenmäki / Yle

Nio procent av landets 50 500 skyddsrum är så pass försummade att de inte kan tas i bruk inom den lagstadgade tiden på 72 timmar. De flesta rum ger ändå bra skydd mot konventionella vapen och strålning.

Flera tusen skyddsrum i Finland har förfallit och underhållet av dem har försummats så att de inte kan användas inom 72 timmar så som lagen föreskriver.

Det här framgår av en utredning gjord av Inrikesministeriet.

Enligt projektchef Ira Pasi vid Inrikesministeriet uppfyller nio procent av de finländska cirka 50 500 skyddsrummen inte de kriterier som gäller för skydd mot verkningar av konventionella vapen.

”Det betyder att utrustningen behöver repareras eller att den trycktåliga dörren behöver återinstalleras. Skyddsrummens strukturer i sig är tåliga”, kommenterar Pasi per e-post till Svenska Yle.

Äldre skyddsrum har brister

Enligt utredningen är de flesta skyddsrummen fullt användbara.

91 procent av dem skyddar bra mot verkningar av konventionella vapenattacker och 83 procent ger bra skydd mot giftgaser och strålning orsakade av vapenanvändning.

Det är främst de äldre skyddsrummen som är i dåligt skick eller bristfälligt utrustade. Orsakerna till det här är många.

I många fall har servicen av dem försummats av likgiltighet, okunskap och bristande motivation. Många skyddsrum har planerats, använts och reparerats på fel sätt.

Många brister kan avhjälpas

Ira Pasi, Inrikesministeriet

I flera fall var fastighetsägaren osäker på hur skyddsrummet ska underhållas och tas i bruk, och bara i ett fåtal fall fanns det en plan för skyddsrummet.

Det är fastighetens ägare och innehavare som ansvarar för planering och användning av skyddsrum.

Enligt Pasi är det ändå fullt möjligt att iståndsätta många av de bristfälliga skyddsrummen genom skäliga åtgärder under normala förhållanden.

”Många brister kan avhjälpas genom att iståndsätta anordningar, förnya utrustning och förnödenheter och öka kunskapen”, kommenterar Pasi i ett pressmeddelande.

Ministeriet vill förbättra kommunikation och styrning

För att åtgärda bristerna vill ministeriet utveckla både utbildning, anvisningar och kommunikation om skyddsrum samt revidera författningarna och styrningen vad gäller skyddsrum.

Man vill också utreda skyddsrummens regionala inriktning.

Utredningen granskade besiktningsprotokoll från besiktningen av 245 skyddsrum.

Man samlade också in information från dem som utför besiktningar och från fastighetsägare och experter vid räddningsverken.

De kring 50 500 skyddsrummen i Finland har totalt 4,8 miljoner platser.

Skyddsrummen består främst av privata, gårdsvisa skyddsrum av armerad betong i samband med bostads- och affärsfastigheter. Det finns också bergsskyddsrum, som flera fastigheter delar på.