Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

För tidigt födda löper större risk att drabbas av flera sjukdomar i ungdomen

En prematurbebis får intensivvård i en kuvös.
Bildtext Strax under sex procent föds som prematurer i Finland, globalt handlar det om ungefär tio procent av de nyfödda.
Bild: Jouni Immonen / Yle

Forskarna bedömer att för tidig födsel är en stark riskfaktor för multipla diagnoser. Risken för flera kroniska sjukdomar samtidigt är störst bland dem som har fötts mycket för tidigt, visar en studie.

En ny finsk-norsk studie har upptäckt att det är vanligare med multipla sjukdomsdiagnoser hos unga som varit prematurer än bland unga som fötts fullgångna, meddelar Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Man talar om multipla sjukdomsdiagnoser när samma person har mer än en långvarig sjukdom eller funktionsvariation.

Alla som fötts före den 37:e graviditetsveckan räknas som prematurer, men de som enligt undersökningen löper störst risk att få multipla sjukdomsdiagnoser är de som fötts före den 28:e graviditetsveckan.

Forskarna upptäckte också en något förhöjd risk bland dem som fötts i 37:e och 38:e graviditetsveckan.

Tidigare har forskarna mest undersökt multipla diagnoser hos den åldrande befolkningen och därför har det funnits knapp kunskap om riskfaktorer för multipla diagnoser hos unga.

Enligt det finländska undersökningsunderlaget i studien var risken för att få två olika sjukdomar samtidigt mellan 10 och 18 års ålder 4,6 procent bland dem som fötts för tidigt medan den var 1,9 procent bland dem som fötts fullgångna.

”Baserat på våra forskningsresultat är för tidig födsel en stark riskfaktor för multipla diagnoser under ungdomsåren”, säger den ansvariga forskaren Katriina Heikkilä i ett pressmeddelande och tillägger:

”Vi bedömer att förtida födsel ligger bakom 9 procent av de dubbla diagnoserna och rent av 23 procent av de fall där den unga fått fyra olika diagnoser”.

Viktig information för hälsovården

Enligt forskarna är det här viktig information för hälsovården.

Det är viktigt att de som vårdar unga med kronisk sjukdom känner till riskfaktorer som hör ihop med den tidiga barndomen, konstaterar Institutet för hälsa och välfärd.

”Då kan man vara mera på alerten när det gäller att utreda om symptomen också kan förklaras med någon annan kronisk sjukdom”, säger undersökningens teamledare, professor Eero Kajantie.

Undersökningen har genomförts som ett samarbete mellan THL, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet samt Åbo och Uleåborgs universitet.

I undersökningen utgick man från data från över 1,1 miljoner finländska unga födda mellan 1987–2006 och över 550 500 norska unga födda mellan 1998–2007.

Undersökningsresultaten förklarar inte riskfaktorer relaterade till för tidig födsel och därmed också till multipla diagnoser som hör ihop med moderns ålder, föräldrarnas socioekonomiska status, graviditetskomplikationer eller moderns rökning under graviditeten.