Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

I stora delar av Hangö rinner dagvattnet i samma rör som avloppsvattnet – det här kan leda till att pumpstationer svämmar över

Uppdaterad 28.08.2023 19:35.
Plagens simstand i Hangö.
Bildtext Plagens badstrand är populär bland barnfamiljer sommartid. I sommar har det två gånger utfärdats simförbud på grund av orent vatten.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Helgens regnväder fick pumpstation i centrum av Hangö att rinna över, med badförbud på stränder som resultat.

På söndagen (27.8) rann det som bekant cirka 50 kubikmeter avloppsvatten blandat med dagvatten ut i havet i Hangö.

Det här ledde till att Sydspetsens miljöhälsa avråder folk från att simma på Plagen-Bellevue och Regattastranden. Casino-stranden, som inte är en officiell badstrand, kan eventuellt också ha smutsats ned.

Orsaken till att det här orenade vattnet rann ut i havet var att en pumpstation på Parkbergen svämmade över.

– Det, att de här två typerna av vatten blandades, beror på att största delen av centrumområdet har ett kombinerat avloppssystem där dagvatten och avloppsvatten rinner i samma rör.

Det berättar Sanna Varjus som är direktör för det kommunala affärsverket Hangö vatten.

Två kråkor på en smutsig badstrand i Hangö.
Bildtext På måndag 28.8, dagen efter att det runnit ut smutsvatten på Plagens badstrand i Hangö, var det endast två kråkor som hoppade omkring vid vattenbrynet.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Hon säger att det endast var pumpstationen på Parkbergen som svämmade över på söndag, men att andra pumpstationer i staden också var nära att rinna över.

Pumpstationerna pumpar vattnet vidare till stadens reningsverk som finns på Stormossen några kilometer västerut från centrum.

Hangös gamla rör förnyas

Dagvattennätet i Hangö sköts av kommuntekniska avdelningen i samarbete med Hangö vatten.

– Vi samarbetar kring att bygga separata avlopp i så stor utsträckning som möjligt, samtidigt som vatten- och avloppsnätverk saneras, säger Sanna Varjus.

Hur mycket av nätet som saneras och byggs ut beror på den summa som reserveras för ändamålet i stadens investeringsbudget .

I delar av Hangö finns redan separata rör för dagvattnet som leder ut i havet.

I andra leds det alltså blandat med avloppsvattnet till reningsverket.