Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Vattnet påkopplat igen i Isnäs

Uppdaterad 29.08.2023 07:23.

Isnäsborna har fått sitt vatten påkopplat igen efter att ett elfel på måndag kväll ledde till att vattentillförseln avbröts.

Det var frekvensomvandlaren som styr pumparna som gick sönder på grund av ett elavbrott.

Under kvällen forslade Lovisa Vatten en vattenkärra till Isnäs så att byborna kunde förse sig med vatten.

Omkring klockan 22 kunde vattnet ändå kopplas på igen efter att felet hade reparerats.

Relaterat

Allt flera går utan jobb i Östnyland

Arbetslösheten fortsätter att öka i de tvåspråkiga kommunerna i regionen.

Undantaget är Lappträsk där det finns lika många jobbsökande nu som i januari ifjol.

I Borgå är arbetslöshetsprocenten nu 9,5 medan motsvarande siffra i Lovisa är 11,9.

I Sibbo är mängden som går utan jobb lägst, i januari gick 7,2 procent av den arbetsföra befolkningen utan jobb.

Högst är arbetslösheten i Mörskom där 12,2 procent letar efter jobb, enligt NTM-centralens sysselsättningsöversikt.

Valkom hamn tidig vintermorgon

Domstol: Lovisa hamn behöver en plan för hur den ska hantera buller

Behöver inte ansöka om miljölov med lika låg tröskel längre.

Allt inuti Pernå kyrka putsas upp – konserveringen börjar snart

Elcentralen i Pernå kyrkas sakristia fattade eld i maj 2023. Branden lämnade efter sig ett sotlager på alla ytor i hela kyrkan.

Samfälligheten meddelar att konserveringen inne i kyrkan inleds under vecka 10. Under vecka 9, som börjar 26.2, byggs ställningar för konservatorerna.

Tak, väggar och alla kyrkans föremål ska putsas och konserveras. Arbetet väntas ta flera månader.

Det är ännu oklart när kyrkan kan öppna på nytt.

Kungsböle i Lovisa kan få solpark

Ett nytt solkraftverk planeras till Kungsböle i Lovisa. Företagen Solmar Consulting och Korkia har redan tecknat hyresavtal med markägarna på området där den nya solparken ska byggas.

Det är fråga om ett område på över 100 hektar.

Enligt planerna ska solparken producera el som täcker årsbehovet för drygt 3 000 småhus.

Nu börjar förberedelserna för att ansöka om bygglov för kraftverket.

Den slutliga tidtabellen för när solparken kan tas i användning klarnar senare.

Elina Amnell-Holzhäuser har börjat som Lovisas tf stadsdirektör

Elina Amnell-Holzhäuser sköter stadsdirektörstjänsten i Lovisa tills man hittat en ny stadsdirektör och denne börjat jobba. Hon började i tjänsten på lördag (17.2)

Stadsfullmäktige beslöt på sitt förra möte (14.2) att Amnell-Holzhäuer förordnas till vikarie för stadsdirektören och till tjänsteförrättande stadsdirektör.

Amnell-Holzhäuser började jobba som förvaltningsdirektör i Lovisa i juni 2023.