Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Stadsstyrelsen föreslår Jukka-Pekka Ujula till posten som Helsingfors kanslichef

Under måndagens möte klubbade Helsingfors stadsstyrelse igenom förslaget om att Borgås nuvarande stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula ska bli Helsingfors stads nästa kanslichef.

Nio ledamöter röstade för, och sex ledamöter emot.

Stadsfullmäktige tar ännu ställning i ärendet och väljer den nya kanslichefen på sitt möte den 13 september.

Följande tjänsteperiod som kanslichef börjar den 15 oktober.

Tjänsteperioden är 7 år.

Relaterat

Bild av hybridarenan i Karleby.

Byggandet av hybridarenan i Karleby skjuts upp igen: ”Det finns fortfarande mycket arbete att göra”

Förseningen äventyrar inte statsstödet på 1,2 miljoner euro.

Jakobstad besvärar sig till HFD angående Mattsson-tomten

Striden om nybygget på den så kallade Mattsson-tomten i Jakobstad fortsätter.

Staden har valt att anhålla om besvärstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen och igår kom ärendet stadsstyrelsen till kännedom.

Vasa förvaltningsdomstol upphävde i oktober stadens beslut om att godkänna områdets nya detaljplan. Detta efter ett besvär inlämnat av Österbottens regionala ansvarsmuseum.

Enligt Vasa förvaltningsdomstol har staden inte i tillräcklig grad utrett verkningarna av planen, särskilt beträffande områdets kulturhistoriska värden.

Staden vill bygga ett fyravåningshus på tomten där sportaffären Mattsson verkade i många år. Just det att huset skulle vara fyra våningar högt har mötts med kritik från museet och från ägarna till puben Black Sheep på andra sidan gatan.

Första sållningen är gjord – fem kandidater vidare i kampen om att bli Pargas nya stadsdirektör

Nu är det klart vem som går vidare i processen att bli Pargas nya stadsdirektör.

Pargas stadsstyrelse sållade på måndagen bland de femton kandidaterna och beslöt att fem kandidater ska kallas till intervju.

Kandidaterna är Tom Gammals, Jari Kesäniemi, Antti Kuusela, Tom Simola och Thomas Sund.

Alla fullmäktigegrupper ska få intervjua kandidaterna.

Den nya stadsdirektören väljs av Pargas stadsfullmäktige den 18 december.

Patrik Nygrén blir ekonomidirektör i Reso

Pargas förra stadsdirektör Patrik Nygrén har valts till ny ekonomidirektör i Reso. Stadsstyrelsen i Reso valde igår enhälligt Nygrén till tjänsten.

Nygrén sade i slutet av september upp sig som stadsdirektör i Pargas, efter en förtroendekris.

Innan Nygrén blev stadsdirektör var han ekonomidirektör i Pargas.

Närbild på en parkeringsskiva.

Det kan bli gratis att parkera i Lojo centrum nästa år

Frågan kom upp när stadsstyrelsen behandlade budgeten.