Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Arbetsgrupp utreder gynekolog i Jakobstad

Inom Österbottens välfärdsområde fortsätter utredningen av hur en av gynekologerna vid Malmska sjukhuset i Jakobstad har bemött sina patienter och vilka diagnoser han har ställt.

En utredningsgrupp har tillsatts och den kommer att ge besked nu i veckan.

Tanja Skuthälla som är ledande läkare för de operativa specialiteterna vid Österbottens välfärdsområde berättar att de under den senaste veckan fått in endast ett fåtal anmälningar om gynekologen.

Välfärdsområdet undersöker också möjligheterna att få ta del av de anmälningar som har gjorts mot gynekologen medan han var anställd av Vasa sjukvårdsdistrikt innan välfärdsområdet bildades.

Relaterat

Stetoskop ligger på ett bord. I bakgrunden syns en läkare som knapprar på ett tangentbord.

VN: Läkare som dömts för innehav av sexuellt material på barn jobbade i Ingå

Blev av med licensen i Sverige men inte i Finland.

En rätt tom korridor, en flicka med sin pappa väntar på sin tur.

Blivande läkare trivs på Borgå hälsostation

Fick utmärkelsen Årets kandivänliga hälsostation 2023.

en person med vit läkarrock

Årets cancerläkare Peter Boström utreder om det finns ett samband mellan tarmens mikrober och prostatacancer

I takt med att antalet prostatacancerfall ökar så ökar också behovet att förstå de bakomliggande orsakerna.

blond kvinna

Ingåpolitiker om välfärdsområdet: ”Det görs sådana besparingar nu som kan kosta oss dyrt i framtiden”

Politiker, tjänstemän och vårdpersonal väntar på renovering.