Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fler erbjuds gratis vaccin mot pneumokocker

En person får coronavaccin
Bildtext Institutet för hälsa och välfärd lägger till fler grupper bland dem som erbjuds gratis pneumokockvaccin.
Bild: Hollandse Hoogte/Shutterstock/All Over Press

Pneumokocker kan bland annat orsaka hjärnhinneinflammation, lunginflammation och blodförgiftning. Nu kommer bland annat personer med astma eller KOL i åldern 65–84 år att erbjudas vaccinet.

Omkring 100 000 finländare erbjuds nu vaccin mot pneumokocker kostnadsfritt efter att Institutet för hälsa och välfärd (THL) uppdaterat det nationella vaccinationsprogrammet.

I fortsättningen kommer personer mellan 65–84 år med astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) erbjudas vaccinet, likaså personer under 75 år med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Barn som är yngre än fem år, personer under 75 med allvarlig njursjukdom och personer som genomgått en stamcellstransplantation hör också till dem som får vaccinet inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet.

Förebygger flera allvarliga sjukdomar

Vaccinet förebygger allvarliga sjukdomar som orsakas av pneumokockbakterier, till exempel hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och lunginflammation.

Jämfört med resten av befolkningen löper personer som har astma eller KOL mer än dubbelt så stor risk att få en allvarlig pneumokocksjukdom och en trefaldig risk att få lunginflammation som kräver sjukhusvård.

De som lider av kraftigt nedsatt immunförsvar löper en tiofaldigt högre risk att få allvarliga pneumokockinfektioner eller lunginflammation som kräver sjukhusvård.

Vaccinationen ges i form av en dos Prevenar 13-pneumokockkonjugatvaccin. Om man tidigare fått motsvarande vaccin behöver man inte en ny dos.