Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Osakligt bemötande får arbetstagare att må dåligt – problem kan åtgärdas med diskussioner

Sjukskötares hand vid en patientsäng.
Bildtext Inom vårdbranschen var det särskilt vanligt med hotfulla kundmöten.
Bild: Antti Valtteri Tauriainen / Yle

Ungefär var tionde kommunanställd har utsatts för osakligt bemötande på jobbet. Men det finns metoder för att göra arbetet mer trivsamt. Det kommer fram i en rapport från Arbetshälsoinstitutet.

Det finns flera olika faktorer som kan leda till osakligt bemötande på arbetsplatsen. Det kan till exempel handla om osäkra framtidsutsikter på jobbet, svagt förtroende för chefen eller dålig sammanhållning i arbetsgemenskapen. Inom vissa yrken kan hotfulla kunder vara ett farligt element.

Arbetshälsoinstitutet har prövat sig fram för att hitta metoder som kan åtgärda problemen.

Institutet påminner om att arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetsplatsen är trygg. Dessutom kan arbetsgivaren vinna på att ha arbetstagare som trivs, eftersom det leder till mindre sjukfrånvaro och bättre psykisk hälsa. Den som trivs på jobbet stannar också gärna kvar där.

Interventioner kan göras på olika sätt

I ett försök att rätta till problem på olika arbetsplatser testade Arbetshälsoinstitutet så kallade interventioner, alltså en slags samtalsgrupp där deltagarna kunde identifiera problem och diskutera sig fram till lösningar.

Det visade sig vara viktigt att den närmaste chefen deltar i mötena och är aktiv, eftersom det är den personen som har möjlighet att införa nya arbetsmetoder eller åtgärda osakligheter på jobbet.

Hur interventionerna ordnas och vad de kan leda till måste ändå skräddarsys separat för varje arbetsplats. På en del platser kan hela arbetsgemenskapen delta, på andra platser kan bara en mindre grupp representera arbetstagarna. Det är också väldigt varierande exakt vad som diskuteras på varje enskild arbetsplats.

Resultatet är också olika för varje arbetsplats. Någonstans kan samtalen leda till omedelbara förändringar, på en annan arbetsplats blir samtalen en inledning på en längre process.

Hjälp finns hos Arbetshälsoinstitutet

Arbetshälsoinstitutets försök fick positiv respons från arbetstagare som uppskattade att de fick komma till tals och känna sig hörda. Också de flesta chefer tyckte att interventionerna var en positiv upplevelse, eftersom de fick höra sina anställdas tankar om jobbet.

Försöket med interventioner gav försiktigt positiva resultat. Efter interventionerna fick cheferna mer uppskattning och arbetsgemenskapen fungerade bättre än innan. Resultatet jämfördes med referensgrupper, där liknande utveckling hade uteblivit.

Arbetshälsoinstitutet har publicerat en rapport om försöket, och i samband med den har institutet också gett ut guider för hur man kan åtgärda osakligt bemötande eller hotfulla kundmöten på arbetsplatsen.

Arbetshälsoinstitutets skylt på finska.
Bildtext Arbetshälsoinstitutet har tips om hur man kan trivas bättre på jobbet.
Bild: Silja Viitala / Yle

Källa: Arbetshälsoinstitutet