Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svek regeringspartierna redan löftet om statens skuldsättning? Fem centrala frågor och svar

Petteri Orpo i förgrunden som talar i förgrunden, i bakgrunden Rikka Purra.
Bildtext Finansminister Riikka Purra (Sannf) och statsminister Petteri Orpo (Saml) anklagas för att ha svikit sina vallöften.
Bild: Silja Viitala / Yle

Statsskulden väntas fortsätta växa de närmaste fyra åren, trots regeringens utlovade kursändring. Mycket beror nu på konjunkturläget och hurdan effekt regeringens åtstramningspolitik får.

Tidigare statsministerm Sanna Marin (SDP) och hennes regering fick inför riksdagsvalet utstå massiv kritik för sin hantering av statsfinanserna. Statsskulden växte med omkring 40 miljarder euro på bara fyra år, vilket fick både Samlingspartiet och Sannfinländarna att resa ragg.

Nu är det ombytta roller, då SDP och den övriga oppositionen anklagar regeringspartierna för att ha svikit sina vallöften om att bromsa skuldsättningen. Vallöftena kan ändå tolkas på olika sätt, och regeringen har fortfarande en chans att vända skuldtrenden.

1. Vad lovade regeringspartierna egentligen inför valet?

I sitt valprogram talade Samlingspartiet om att balansera den offentliga ekonomin under två valperioder, det vill säga åtta år. Det uttalade balanseringsmålet under valperioden 2023-2027 var sex miljarder euro.

Samlingspartiet signalerade också tydligt att ett budgetunderskott på tio miljarder euro är på tok för mycket. I början av februari skrev partiordförande Petteri Orpo (Saml) så här på sociala medieplattformen som numera heter X

Om ingenting görs är statsskulden uppe i 200 miljarder i slutet av nästa valperiod. Läget är allvarligt, varnade Orpo.

Samlingspartiet siktade på att nå sitt balanseringsmål främst genom att minska statens utgifter, särskilt inom social- och hälsovården och socialskyddet.

Sannfinländarna var inte lika tydliga på den punkten. Partiets finanspolitiska program talar också om att ”balansera” Finlands ekonomi under två valperioder genom att minska statens utgifter över hela skalan, med 2–4 procent årligen.

Under valrörelsen visade det sig ändå att partiledningen och enskilda riksdagsledamöter inte var helt överens om vad den balanseringen innebar i praktiken.

Finansminister Riikka Purra (Sannf) skrev ändå bestämt på X så sent som den 14 augusti att ”skuldrallyt” måste få ett slut:

Två veckor senare presenterade Purra sitt förslag till statsbudget där underskottet fortfarande ligger på över tio miljarder euro.

Enligt budgetförslaget kommer skuldrallyt att fortsätta hela valperioden ut, i ungefär lika hög fart som under regeringen Marin. Statsskulden beräknas stiga till helt nya nivåer, inte långt ifrån 200-miljardersstrecket som Petteri Orpo varnade för.

2. Varför är underskottet så stort?

Den främsta orsaken är att den ekonomiska tillväxten i Finland fortfarande är relativt svag. Rysslands invasionskrig i Ukraina har lett till ökad inflation, vilket bromsar tillväxten och köpkraften.

Centralbankerna har försökt bromsa inflationen genom att höja räntorna, vilket i sin tur driver upp räntekostnaderna för statsskulden. Räntekostnaderna beräknas vara hela 3,6 miljarder euro år 2027.

Vasemmalla kuvassa näkyy iso sininen euromerkin muotoinen patsas, jossa on keltaisia tähtiä ympärillä. Taustalla toimistotaloja ja ihmisiä kävelemässä kadulla patsaan alla.
Bildtext Fler räntehöjningar är att vänta från Europeiska centralbanken (ECB) under hösten.
Bild: CHINE NOUVELLE/SIPA/Shutterstock/All Over Press

Dessutom plågas Finland av en ogynnsam demografisk utveckling: det föds allt färre barn, samtidigt som andelen pensionärer och 80-plussare blir allt större, vilket i sin tur driver upp vårdkostnaderna.

Regeringen har försvarat sig med att budgetunderskottet skulle vara ännu större utan de åtstramningar och reformer som nu är på väg.

Regeringen siktar på att minska statens utgifter med fyra miljarder euro under den kommande valperioden. Ytterligare två miljarder ska sparas in tack vare en stigande sysselsättningsgrad och lägre vårdkostnader.

Budgetförslaget för nästa år innehåller samtidigt skattelättnader som minskar statens inkomster med närmare en miljard euro. Om regeringen avstod från skattelättnaderna skulle underskottet krympa i motsvarande grad.

3. Vad betyder underskottet för Finland?

Ett budgetunderskott på tio miljarder euro är i längden ohållbart för Finland. Ju större statsskulden är, desto mindre är regeringens manöverutrymme, till exempel i fall av en akut ekonomisk chock eller konjunktursvacka.

Ju längre statsskulden växer, desto svårare blir det att bryta skuldspiralen. En viktig skillnad jämfört med regeringen Marins utgångsläge är att regeringen Orpo redan nu brottas med ett tiomiljardersunderskott och ett lånebehov på närmare 40 miljarder euro under de kommande fyra åren.

Sanna Marin puhui medialle Säätytalolla 18. tammikuuta.
Bildtext Under coronapandemin fick statsminister Sanna Marin (SDP) och hennes regering förhandla fram krisstöd för flera miljarder.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

Då Sanna Marin tillträdde som statsminister i december 2019 såg det ekonomiska läget rätt hyfsat ut, men coronapandemin och Rysslands anfall på Ukraina förändrade allt. De stora stödpaket som regeringen Marin har ställt upp med sedan våren 2020 har kommit till i form av tilläggsbudgetar, som vanligtvis används för att göra mindre justeringar i statsbudgeten.

På bara tre år kom regeringen Marin med hela femton tilläggsbudgetar till riksdagen, vilket är helt exceptionellt.

4. Kan regeringen nå sitt mål?

Här infinner sig frågan om hur man tolkar regeringens löften om att ”balansera” den offentliga ekonomin. Varken Samlingspartiet eller Sannfinländarna har lovat att stoppa statens skuldsättning helt och hållet, så löftena om ”balansering” syftar snarare på att inte låta statsskulden växa snabbare än Finlands bnp.

Rakenteilla olevia korkeita taloja.
Bildtext Utsikterna för byggbranschen är ovanligt osäkra.
Bild: Joel Peltonen / Yle

Regeringen kan lyckas med att pressa ner skuldkurvan, men enligt Finansministeriets uträkningar förutsätter det att regeringen lyckas verkställa alla planerade åtstramningar och reformer och att de också ger önskad effekt: snabbare tillväxt, högre sysselsättning och lägre vårdkostnader.

Men om budgetunderskottet fortfarande ligger på över 10 miljarder euro om fyra år, eller om statsskulden passerar 200 miljarder euro, då kan man utan vidare tala om ett misslyckande för Petteri Orpo och hans regering.

5. Hur ser det ut för Finlands ekonomi?

Finland skulle behöva ett rejält ekonomiskt uppsving, men något sådant är inte i sikte.

Finansministeriet bedömde tidigare i somras att de omfattande investeringarna i vindkraft och andra nya energiformer kan ge Finland en positiv tillväxtimpuls under de närmaste åren.

Aurinkopaneeleita aurinkopuistossa. Taustalla näkyy tuuliturbiineja. Solarigo Systems Oy:n aurinkopuisto Kalajoella Pohjois-Pohjanmaalla.
Bildtext Många sol- och vindkraftsprojekt pågår runtom i Finland.
Bild: Ville Honkonen / Yle

De senaste prognoserna tyder ändå på att Finland går mot recession och nolltillväxt under 2024.

Så länge Ryssland fortsätter sitt invasionskrig i Ukraina påverkar det också Finlands ekonomi på flera plan.

Finland har redan skickat vapen och annan materiel till Ukraina för 1,8 miljarder euro, och Petteri Orpo har försäkrat att stödet till Ukraina fortsätter. Regeringen kan därmed bli tvungen att ta upp nya lån för att ersätta den materiel som skickas till Ukraina.

Om leveranserna fortsätter i nuvarande takt, väntar ytterligare en miljardnota i slutet av valperioden.

Du kan diskutera artikeln fram till 22.00 2.9.2023.

Diskussion om artikeln