Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Skärgårdsnämnden i Pargas efterlyser ett skärgårdsombud: ”Det skulle vara lättare om en person har som uppgift att följa upp de här frågorna”

Uppdaterad 13.09.2023 09:44.
Färja mellan Pargas och Nagu
Bildtext Färjtrafiken är en av de saker som sysselsatt skärgårdsnämnden den första tiden.
Bild: Arash Matin / Yle

Arbetet inom den nybildade skärgårdsnämnden har kommit bra igång, men för att kommunikationen ska löpa bättre behövs ett skärgårdsombud. Staden hoppas att någon i personalen kan sköta uppgiften på deltid.

I början av året upplöstes de gamla områdesnämnderna i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö och bildade i stället en ny, gemensam skärgårdsnämnd. Skärgårdsnämndens ordförande Christer Friis konstaterar att det alltid tar en tid innan en ny organisation hittar sin plats, men att den första tiden visar att det finns ett behov av ett skärgårdsombud.

– Vi behöver få en person, ett skärgårdsombud, inom staden som ansvarar för skärgårdsfrågor och som är den som folk kan vända sig till när det rör sig om skärgården och att det finns en e-post som går direkt till skärgårdsnämnden. Det här är något vi måste jobba för med tanke på nästa års budget, säger Friis.

Med tanke på stadens ekonomiska läge vore den bästa lösningen att hitta någon inom stadens personal som kan ansvara för skärgårdsfrågor på deltid, anser Friis. Men det är viktigt att det finns en ansvarsperson, så att inte viktig information glöms bort.

– Nu är det flera tjänsteinnehavare som har ansvar för skärgårdsfrågor och mycket annat också. Då finns det en risk att eventuell e-post som är riktad till skärgårdsnämnden försvinner eller glöms bort. Det här sker inte medvetet och det kan hända vem som helst, säger Friis.

Äldre man i en aula med en trappa i bakgrunden.
Bildtext Christer Friis tycker överlag att arbetet i skärgårdsnämnden kommit bra igång, men det kan alltid förbättras.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Informationen har inte alltid nått nämnden i tid

Ibland har det skett att skärgårdsnämnden fått information om att statliga eller offentliga instanser begärt ett utlåtande i ämnen som berör skärgårdsfrågor bara någon dag innan utlåtandet ska vara inlämnat.

– Tack och lov har vi varit alerta och på andra vägar fått veta att ett utlåtande ska ges, så vi har kunnat mota olle i grind i tid så att säga. Men det skulle vara lättare om vi har en person som har som uppgift att följa upp det här och ser till att frågorna kommer till behandling, säger Friis.

Friis konstaterar att arbetet i skärgårdsnämnden överlag förlöpt bra, men att ett skärgårdsombud även skulle kunna följa upp att frågor som berör skärgården går vidare.

– Ett stort problem är till exempel bristen på hyresbostäder i skärgården. En annan fråga som skärgårdsnämnden bör diskutera är seutu+ tidtabellssystemet för skärgårdsbussen. Numera går tidtabellen enbart att se på en smarttelefon och den går inte ens att printa ut. Många av de som använder bussen är över 65 år och har kanske inte ens en smarttelefon, konstaterar Friis.

”Jag hoppas vi hittar ett skärgårdsombud ännu i år”

Pargas stads livskraftschef Maria Leppäkari säger att staden arbetar för att hitta ett skärgårdsombud. Just nu pågår budgetdiskussioner inför nästa år och med tanke på det ekonomiska läget skulle det bästa vara att hitta ett skärgårdsombud internt inom staden.

– Vi har bland annat diskuterat med de anställda om det finns intresse för att jobba med de här frågorna internt eller om vi ska ledigförklara ett sådant uppdrag. Jag kan inte lova något, men jag hoppas att vi kan hitta ett skärgårdsombud ännu i slutet av det här året, säger Leppäkari.

POrträtt av en kvinna med axellångt blont hår och tjocka svarta glasögon.
Bildtext Maria Leppäkari hoppas att staden hittar ett skärgårdsombud ännu i år.
Bild: Cecilia Juuti / Yle

Innan något beslut fattas vill staden ännu tillsammans med skärgårdsnämnden diskutera skärgårdsombudets roll och hur samarbetet ska se ut.

– Jag vill föra in delaktighetsaspekter i skärgårdsombudets uppdragsbeskrivning och jag hoppas att jag inom en nära framtid kan diskutera de här frågorna med skärgårdsnämndens representanter. Skärgårdsombudet får gärna vara någon som känner till skärgården och vet vad det innebär att få logistiken mellan hem, jobb, skola och hobbyn att fungera, säger Leppäkari.

Skärgårdsnämnden möts följande gång på torsdag den 14 september.

Skärgårdsnämnden vill ha ett eget skärgårdsombud

5:04

Diskussion om artikeln